Inne produkty

Przygotowanie kopii zapasowej - informacje

Po zainstalowaniu programu Norton 360 należy skonfigurować w programie Norton 360 funkcję Kopia zapasowa w celu tworzenia kopii zapasowych ważnych plików znajdujących się na komputerze. Za pomocą programu Norton 360 można tworzyć kopie zapasowe ważnych plików automatycznie lub w określonym czasie. Początkowe ustawienia kopii zapasowych można zmienić w dowolnej chwili.

Można wybrać następujące ustawienia kopii zapasowych:

Zestawienie

Można wykonać różne zadania związane z zestawami kopii zapasowej, takie jak tworzenie, usuwanie i zmiana nazw zestawów kopii zapasowej.

Można także wyświetlić podgląd szczegółów związanych z dowolnym zestawem kopii zapasowej, takich jak rozmiar i dostępne pliki.

Co

Wybrać można różne typy plików, na przykład zdjęcia, dokumenty czy pliki muzyczne. Wskazać można również pojedyncze pliki.

Dostępne są następujące opcje:

  • Źródła kopii zapasowej

    Umożliwia wybranie źródła plików, które mają zostać uwzględnione w kopii zapasowej.

    Program Norton Backup będzie działać kompleksowo lub szybko, w zależności od wybranych lokalizacji.

  • Typy plików

    Umożliwia uwzględnienie lub wykluczenie kategorii plików w kopii zapasowej.

    Można dodać plik lub folder do kopii zapasowej lub wykluczyć te elementy z kopii zapasowej. Można także użyć opcji Dodaj lub wyklucz pliki i foldery w celu wyświetlenia dodanych i wykluczonych plików oraz folderów. Ponadto opcja Edytuj typy plików umożliwia edycję rozszerzeń plików w poszczególnych kategoriach plików. Po zaznaczeniu opcji Edytuj typy plików można dodać, edytować lub usunąć rozszerzenia plików w poszczególnych kategoriach funkcji Kopia zapasowa za pomocą opcji Konfiguruj.

Gdzie

W zależności od komputera i podłączonych do niego urządzeń można wybrać dowolną lokalizację przechowywania kopii zapasowej oferowaną przez program Norton 360.

Można wybrać opcję zapisu kopii zapasowych na nośnikach zewnętrznych, takich jak dyski CD, DVD i Blu-ray lub urządzenia iPod. Kopie zapasowe można zapisywać także na dyskach w sieci, wymiennych kartach pamięci flash lub dyskach stałych komputera.

Zapisywanie kopii zapasowych plików w lokalizacjach, w których znajdują się pliki źródłowe, nie jest bezpieczne. Może to doprowadzić to utraty danych w razie usterek sprzętu.

Można usunąć pliki, których kopie zapasowe były wcześniej tworzone. Można także określić, czy kopie zapasowe mają być sprawdzane, zaznaczając opcję Sprawdź wszystkie kopie zapasowe.

Program Norton 360 udostępnia także usługę bezpiecznego przechowywania kopii zapasowych online. Usługa ta chroni ona informacje przed każdą katastrofą na komputerze.

Kiedy

Program Norton 360 można skonfigurować tak, aby tworzył kopie zapasowe plików w czasie, gdy komputer nie jest używany. Można też ustawić harmonogram tworzenia kopii zapasowych plików lub tworzyć je ręcznie.

Usługa kopii zapasowych online udostępniana przez program Norton 360 wymaga utworzenia konta Norton Account. W przypadku tworzenia kopii zapasowej plików online program Norton 360 żąda nazwy użytkownika i hasła konta Norton Account, co zapobiega dostępowi osób nieupoważnionych do kopii zapasowej plików.

Przed rozpoczęciem tworzenia kopii zapasowej program Norton 360 sprawdza pliki na komputerze, aby proces ten przebiegał skuteczniej. Podczas tego początkowego sprawdzania program Norton 360 liczy pliki, które prawdopodobnie powinny zostać uwzględnione. Program Norton 360 rejestruje także typy i rozmiary tych plików. Podczas tworzenia pierwszej kopii zapasowej proces ten trwa zazwyczaj nie więcej niż kilka minut.

„Dodawanie plików i folderów do zestawu kopii zapasowej”

„Wybieranie lokalizacji kopii zapasowej”

„Wyświetlanie lub zmiana harmonogramu tworzenia kopii zapasowej”

„Konto Norton Account - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7922432_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 15/10/2010