Inne produkty

Zarządzanie zestawami kopii zapasowej - Kiedy

Korzystając z listy Harmonogram, należy wybrać harmonogram tworzenia kopii zapasowej, który najlepiej spełnia potrzeby użytkownika.

Dostępne są następujące opcje:

Automatycznie (zalecane)

Jest to zalecana opcja. Automatyczne kopie zapasowe są tworzone, gdy komputer jest włączony i nie jest używany. Ostatnio utworzone lub zmodyfikowane pliki są możliwie najszybciej dodawane do kopii zapasowej.

Po wybraniu tej opcji nie można tworzyć kopii zapasowej danych na dysku CD lub DVD.

Co tydzień

Wybierając tę opcję, można określić dzień tygodnia i godzinę tworzenia kopii zapasowej. Można określić więcej niż jeden dzień w tygodniu. Na przykład można wybrać tworzenie kopii zapasowej w każdą środę i sobotę.

Co miesiąc

Opcja ta umożliwia tworzenie kopii zapasowej co miesiąc. Można wybrać dzień miesiąca, w którym uruchamiane ma być tworzenie kopii zapasowej. Użytkownik może też wybrać godzinę tworzenia kopii zapasowej.

Harmonogram ręczny

Po wybraniu tej opcji kopie zapasowe plików będą tworzone tylko na żądanie użytkownika. W razie braku takiego żądania program Norton 360 Online nie tworzy kopii zapasowych. W razie wyboru tej opcji należy pamiętać o ochronie plików i okresowo żądać utworzenia kopii zapasowej.

Wydajność komputera jest większa, jeśli zaplanowane jest przeprowadzanie najważniejszych operacji podczas bezczynności komputera. Po zaplanowaniu tworzenia kopii zapasowej co tydzień lub co miesiąc i zaznaczeniu opcji Uruchamiaj tylko w czasie bezczynności program Norton 360 Online tworzy kopie zapasowe plików, gdy komputer nie jest używany. Firma Symantec zaleca zaznaczenie opcji Uruchamiaj tylko w czasie bezczynności w celu zwiększenia wydajności komputera.

Harmonogramy kopii zapasowych - informacje

Wyświetlanie lub zmiana harmonogramu tworzenia kopii zapasowej

Rozwiązania problemów z kopiami zapasowymi - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7821438_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 26/08/2011