Inne produkty

Zarządzanie zestawami kopii zapasowej - Gdzie

Karta Gdzie w oknie Zarządzanie zestawami kopii zapasowej zawiera listę lokalizacji docelowych kopii zapasowej, które komputer aktualnie może zidentyfikować. W celu wyświetlenia innej lokalizacji docelowej można zaktualizować listę za pomocą łącza Odśwież listę.

Jeżeli jeden z dysków nadal nie jest wymieniony na liście, należy się upewnić, że jest on prawidłowo podłączony, a następnie kliknąć ponownie łącze Odśwież listę.

Należy wybrać lokalizację docelową kopii zapasowej, która najlepiej spełnia wymagania użytkownika związane z przechowywaniem kopii zapasowej. Możliwe jest wyświetlenie następujących szczegółów lokalizacji docelowej kopii zapasowej przed jej wybraniem:

Lokalizacja docelowa

Przedstawia nazwę lokalizacji docelowej kopii zapasowej.

Dostępne

Przedstawia ilość miejsca dostępną w lokalizacji docelowej kopii zapasowej.

Razem

Przedstawia łączny rozmiar lokalizacji docelowej kopii zapasowej.

Wymagana dla danej kopii zapasowej pojemność nośnika jest obliczana po wybraniu wszystkich plików.

Obliczenia dotyczą dysków CD o pojemności 700 MB i dysków DVD o pojemności 4,37 GB.

Po wybraniu po raz pierwszy dysku CD lub DVD jako lokalizacji kopii zapasowej program Norton 360 Online wyświetla monit o skonfigurowanie dysku optycznego na komputerze. Program Norton 360 Online umożliwia zainstalowanie sterownika napędu dysków optycznych.

Należy zaznaczyć opcję Sprawdź poprawność kopii zapasowej, aby upewnić się, że program Norton 360 Online prawidłowo zapisał pliki kopii zapasowej. Jest to przydatne w przypadku kopii zapasowych zapisywanych na dyskach CD lub DVD, ponieważ nieprawidłowo przechowywane dyski tego typu mogą być porysowane, co skutkuje błędami podczas nagrywania.

Za pomocą opcji Usuń zarchiwizowane pliki u dołu karty można usunąć pliki, których kopie zapasowe były wcześniej tworzone. Po kliknięciu tej opcji program Norton 360 Online wyświetla okno umożliwiające wybór z listy zestawów kopii zapasowej. Aby wykluczyć usunięte pliki z przyszłych operacji tworzenia kopii zapasowej, należy usunąć zaznaczenie plików na karcie Co w oknie Zarządzanie zestawami kopii zapasowej.

Wybieranie lokalizacji kopii zapasowej

Dysk kopii zapasowej Norton - informacje

Usuwanie plików, których kopie zapasowe były wcześniej tworzone

Rozwiązania problemów z kopiami zapasowymi - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7821431_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2011