Inne produkty

Zarządzanie zestawami kopii zapasowej - Co

Program Norton 360 Online tworzy kopie zapasowe plików, stosując kategorie plików, takie jak obrazy, muzyka i dokumenty. Każda kategoria plików obejmuje zestaw rozszerzeń plików. Po wybraniu określonej kategorii plików do uwzględnienia w kopii zapasowej program Norton 360 Online automatycznie dodaje do zestawu kopii zapasowej wszystkie pliki należące do danej kategorii plików. Należy również określić źródło plików, które program Norton 360 Online ma uwzględnić w kopii zapasowej. Program Norton 360 Online tworzy kopię zapasową wszystkich plików należących do wybranej kategorii i znajdujących się w wybranej lokalizacji źródłowej.

Można także dodać żądane rozszerzenia plików do kategorii plików kopii zapasowej lub usunąć je z niej.

Karta Co zawiera następujące sekcje:

Źródła

Umożliwia określenie lokalizacji na komputerze zawierającej pliki, które program Norton 360 Online ma uwzględnić w kopii zapasowej.

Jeśli lokalizacji nie ma na liście, można użyć łącza Odśwież listę.

Typy plików

Umożliwia uwzględnienie lub wykluczenie kategorii plików w kopii zapasowej.

Dostępne są następujące opcje:

 • Lista kategorii plików

  Umożliwia uwzględnienie kategorii plików w kopii zapasowej lub wykluczenie jej z kopii zapasowej.

  Można również zaznaczać lub usuwać zaznaczenie kategorii plików, aby ją uwzględnić w zestawie kopii zapasowej lub z niego wykluczyć. Gdy użytkownik kliknie kategorię plików, program Norton 360 Online otwiera okno, w którym można wyświetlić listę plików dostępnych w kategorii plików. Okno to umożliwia również wyświetlenie lokalizacji plików.

 • Edytuj typ pliku

  Umożliwia włączenie lub wyłączenie opcji Konfiguruj

  Opcji Konfiguruj można użyć w celu zarządzania rozszerzeniami plików w określonej kategorii plików.

 • Konfiguruj

  Umożliwia dodanie rozszerzenia plików do kategorii plików lub usunięcie go z niej.

  Po dodaniu rozszerzenia plików do kategorii plików program Norton 360 Online przypisuje do tej kategorii plików pliki mające nowo dodane rozszerzenie pliku. Na przykład, aby utworzyć kopię zapasową dokumentów o rozszerzeniu pliku .fm w kategorii Dokumenty pakietu Office, można dodać rozszerzenie pliku .fm do tej kategorii.

 • Dodawanie lub wykluczanie plików i folderów

  W kopii zapasowej można uwzględniać pliki i foldery.

  Z kopii zapasowej można wykluczać pliki i foldery. Można także wyświetlić pliki i foldery uwzględnione w kopii zapasowej lub z niej wykluczone.

  Możliwe jest także usunięcie elementu z listy elementów wyświetlanej w tabeli. Wskutek tego usunięcia usunięte elementy zostają przywrócone do odpowiednich kategorii plików.

Opcja Zapisz ustawienia umożliwia zapisanie zmian dokonanych na karcie Co.

Ze względu na integralność kopii zapasowej nie mogą być w niej uwzględniane pliki, których nazwy zawierają określone znaki. Są to na przykład nazwy plików zaczynające się od znaku tyldy (~), takie jak ~plik. Nazwy takie mają zazwyczaj pliki tymczasowe.

Dodawanie plików i folderów do zestawu kopii zapasowej

Wykluczanie plików i folderów z zestawu kopii zapasowej

Dodawanie lub edycja rozszerzenia pliku w kategorii plików kopii zapasowej

Rozszerzenia plików funkcji Kopia zapasowa

Zestaw kopii zapasowej - informacje

Rozwiązania problemów z kopiami zapasowymi - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7821397_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2011