Inne produkty

Zarządzanie zestawami kopii zapasowej - Co

Program Norton 360 tworzy kopie zapasowe plików, stosując kategorie plików, takie jak obrazy, muzyka i dokumenty. Każda kategoria plików obejmuje zestaw rozszerzeń plików. Po wybraniu określonej kategorii plików do uwzględnienia w kopii zapasowej program Norton 360 automatycznie dodaje do zestawu kopii zapasowej wszystkie pliki należące do danej kategorii plików. Należy również określić źródło plików, które program Norton 360 ma uwzględnić w kopii zapasowej. Program Norton 360 tworzy kopię zapasową wszystkich plików należących do wybranej kategorii i znajdujących się w wybranej lokalizacji źródłowej.

Można także dodać żądane rozszerzenia plików do kategorii plików kopii zapasowej lub usunąć je z niej.

Karta Co zawiera następujące sekcje:

Źródła kopii zapasowej

Umożliwia określenie lokalizacji na komputerze zawierającej pliki, które program Norton 360 ma uwzględnić w kopii zapasowej.

Jeśli lokalizacji nie ma na liście, można użyć łącza Odśwież.

Typy plików

Umożliwia uwzględnienie lub wykluczenie kategorii plików w kopii zapasowej.

Dostępne są następujące opcje:

 • Lista kategorii plików

  Umożliwia uwzględnienie kategorii plików w kopii zapasowej lub wykluczenie jej z kopii zapasowej.

  Można również zaznaczać lub usuwać zaznaczenie kategorii plików, aby ją uwzględnić w zestawie kopii zapasowej lub z niego wykluczyć. Gdy użytkownik kliknie kategorię plików, program Norton 360 otwiera okno, w którym można wyświetlić listę plików dostępnych w kategorii plików. Okno to umożliwia również wyświetlenie lokalizacji plików.

 • Edytuj typy plików

  Umożliwia włączenie lub wyłączenie opcji Konfiguruj [+]

  Opcji Konfiguruj [+] można użyć w celu zarządzania rozszerzeniami plików w określonej kategorii plików.

 • Konfiguruj [+]

  Umożliwia dodanie rozszerzenia plików do kategorii plików lub usunięcie go z niej.

  Po dodaniu rozszerzenia plików do kategorii plików program Norton 360 przypisuje do tej kategorii plików pliki mające nowo dodane rozszerzenie pliku. Na przykład, aby utworzyć kopię zapasową dokumentów o rozszerzeniu pliku .fm w kategorii Dokumenty pakietu Office, można dodać rozszerzenie pliku .fm do tej kategorii.

 • Dodawanie lub wykluczanie plików i folderów

  W kopii zapasowej można uwzględniać pliki i foldery.

  Z kopii zapasowej można wykluczać pliki i foldery. Można także wyświetlić pliki i foldery uwzględnione w kopii zapasowej lub z niej wykluczone.

  Możliwe jest także usunięcie elementu z listy elementów wyświetlanej w tabeli. Wskutek tego usunięcia usunięte elementy zostają przywrócone do odpowiednich kategorii plików.

Opcja Zapisz ustawienia umożliwia zapisanie zmian dokonanych na karcie Co.

Ze względu na integralność kopii zapasowej nie mogą być w niej uwzględniane pliki, których nazwy zawierają określone znaki. Są to na przykład nazwy plików zaczynające się od znaku tyldy (~), takie jak ~plik. Nazwy takie mają zazwyczaj pliki tymczasowe.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7821397_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 04/10/2010