Inne produkty

Ustawienia kopii zapasowej

Jednym z najważniejszych sposobów ochrony cennych informacji na komputerze jest regularne tworzenie kopii zapasowych plików. W razie utraty danych program Norton 360 Online umożliwia ich odzyskanie. Na przykład może się zdarzyć przypadkowe wymazanie ważnego pliku lub awaria sprzętu powodująca zniszczenie niektórych plików. W takich sytuacjach można przywrócić utracone pliki z kopii zapasowej. Ustawienia kopii zapasowej zapewniają inną metodę regularnego tworzenia kopii zapasowych plików i ich przywracania.

W obszarze Kopia zapasowa dostępne są następujące opcje:

Zarządzaj kopią zapasową

Umożliwia skonfigurowanie elementów uwzględnianych w kopii zapasowej, jej lokalizacji i terminów tworzenia.

Za pomocą opcji Konfiguruj można określić źródło, lokalizację docelową i harmonogram kopii zapasowej.

Nakładki stanu kopii zapasowej

Umożliwia sprawdzanie stanu kopii zapasowej pliku poprzez dodanie nakładki stanu do ikony pliku.

Wyświetlane są następujące nakładki stanu:

 • Zielona ikona ze znacznikiem wyboru

  Wskazuje, że kopia zapasowa pliku została utworzona.

  W przypadku zmodyfikowania pliku ikona ta zmienia się na niebieską ikonę ze strzałkami.

 • Niebieska ikona ze strzałkami

  Wskazuje, że kopia zapasowa pliku nie została utworzona.

  Ikona ta zmienia kolor na zielony, gdy program Norton 360 Online automatycznie utworzy kopię zapasową pliku w czasie bezczynności.

 • Szara ikona ze znakiem kreski ułamkowej

  Wskazuje, że kopia zapasowa pliku została wykluczona z kopii zapasowej.

  Program Norton 360 Online wyświetla stan kopii zapasowej pliku jako wyłączony, jeśli użytkownik wykluczy plik z dowolnego zestawu kopii zapasowej.

Dysk kopii zapasowej Norton

Umożliwia wyświetlenie w Eksploratorze Windows listy lokalizacji docelowych kopii zapasowej zawierających kopie zapasowe plików.

Można również dodać plik do zestawu kopii zapasowej albo usunąć plik z zestawu kopii zapasowej. Ponadto można przywrócić plik z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton do wybranej lokalizacji.

Menu podręczne

Umożliwia dodanie pliku lub folderu do zestawu kopii zapasowej lub wykluczenie pliku lub folderu z zestawu kopii zapasowej za pomocą menu skrótów wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Opcja ta jest dostępna po skonfigurowaniu kopii zapasowej w oknie Zarządzanie zestawami kopii zapasowej. Wyświetla listę wszystkich dostępnych zestawów kopii zapasowej w celu ułatwienia tworzenia kopii zapasowych.

Strona właściwości

Umożliwia sprawdzenie stanu kopii zapasowej każdego zestawu kopii zapasowej na karcie Kopia zapasowa strony Właściwości elementu uwzględnionego w kopii zapasowej.

Wyświetla listę wszystkich dostępnych zestawów kopii zapasowej wraz z datą i godziną ostatniego utworzenia kopii zapasowej. Wyświetla również odpowiednią nakładkę ikony, wskazującą czy plik jest uwzględniony w określonym zestawie kopii zapasowej, czy też jest z niego wykluczony.

Tworzenie nowego zestawu kopii zapasowej

Wybieranie lokalizacji kopii zapasowej

Tworzenie kopii zapasowych plików

Rozwiązania problemów z kopiami zapasowymi - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7821374_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 04/11/2011