Inne produkty

Przywróć pliki - Źródło przywracania

W obszarze Źródło przywracania można wybrać zestaw kopii zapasowej zawierający zestawy kopii zapasowej, które mają zostać przywrócone. W oknie tym wyświetlane jest również źródło przywracania, liczba plików, rozmiar i data kopii zapasowej dla zestawów kopii zapasowej dostępnych w konfiguracji funkcji Kopia zapasowa.

Program Norton 360 Online wyświetla listę wszystkich zestawów kopii zapasowych aktualnie dostępnych w konfiguracji kopii zapasowej. Jeśli zestaw kopii zapasowej nie jest wyświetlony na liście, można kliknąć łącze Odśwież listę, aby zaktualizować listę w obszarze Źródło przywracania.

Oprócz poszczególnych zestawów kopii zapasowej, program Norton 360 Online wyświetla ikony ułatwiające zidentyfikowanie, czy zestawy kopii zapasowej są dostępne na dysku lokalnym, czy na urządzeniach zewnętrznych.

Wybieranie lokalizacji źródłowej przywracanych plików

Wybieranie lokalizacji docelowej przywracania

Wybieranie plików do przywrócenia

Przywracanie plików

Przywracanie plików za pomocą funkcji Autouruchamianie przywracania programu Norton 360 Online

Przywracanie pliku z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton

Funkcja Norton Backup and Restore - informacje

Rozwiązania problemów z kopiami zapasowymi - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7787721_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2011