Optymalizacja

Po ukończeniu operacji programu Norton 360 Online w oknie Optymalizacja wyświetlana jest lista wszystkich operacji oraz krótkie zestawienie wyników.

Program Norton 360 Online wykonuje następujące wybrane przez użytkownika zadania optymalizacji komputera:

Pliki tymczasowe programu Internet Explorer

Ta funkcja usuwa pliki tymczasowe pozostawione na dysku twardym komputera po zakończeniu przeglądania Internetu.

Pliki tymczasowe systemu Windows

Usuwane są niepotrzebne pliki pozostawione w folderach tymczasowych systemu Windows po zainstalowaniu lub zaktualizowaniu programu.

Historia programu Internet Explorer

Funkcja ta usuwa niepotrzebną historię odwiedzonych stron internetowych pozostawioną w folderze historii przeglądarki internetowej.

Optymalizacja dysku

Defragmentuje dysk twardy w komputerze.

Czyszczenie rejestru

Funkcja usuwa z rejestru systemu Windows nieprawidłowe i przestarzałe wpisy, które mogą być przyczyną błędów.

W zależności od wybranych przez użytkownika opcji funkcji Optymalizacja komputera program Norton 360 Online uruchamia określone zadania w oknie Optymalizacja. Jeśli na przykład użytkownik wybrał opcję Optymalizacja dysku, w oknie Optymalizacja wyświetlane jest tylko zadanie Optymalizacja dysku.

W prawej kolumnie, w obszarze Stan można sprawdzić, czy zadanie zostało ukończone, czy znalezione zostały jakiekolwiek problemy, czy zadanie zostało anulowane i czy użytkownik musi wykonać dodatkowe czynności. Po ukończeniu operacji można sprawdzić szczegółowe informacje na temat wymaganych dodatkowych działań.

W przypadku niektórych operacji w kolumnie Stan można kliknąć łącze Wyświetl szczegóły, aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje.

Jeżeli określony problem wymaga podjęcia dalszych działań, informacje o kolejnych czynnościach zawiera komunikat w kolumnie Stan.

Sposób reakcji po wykryciu zagrożenia bezpieczeństwa

Reagowanie na zagrożenia wykryte podczas skanowania - informacje

Działania podejmowane, gdy program Norton 360 Online nie może naprawić pliku - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v7786151_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 16/10/2011