Szczegóły operacji i skanowania

Po zakończeniu operacji skanowania programu Norton 360 w oknie Szczegóły działań i skanowania wyświetlana jest lista wszystkich działań oraz krótkie podsumowanie wyników.

Jeżeli określone skanowanie jest wyłączone, jest wyświetlone na liście w kolorze szarym. Jeżeli określone działania będą wyłączone przez dłużej niż tydzień lub dwa tygodnie, wyświetlony może zostać komunikat z zaleceniem ich włączenia.

W przypadku niektórych działań w kolumnie Wyniki można kliknąć łącze Szczegóły, aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje w oknie Historia zabezpieczeń - szczegóły zaawansowane. W przypadku innych działań wyświetlany jest stan, na przykład data aktualizacji, informacje o znalezionych problemach oraz anulowaniu lub ukończeniu zadania. Wyświetlana jest także data ostatniego skanowania.

Łącze Szczegóły może zostać wyświetlone w przypadku następujących operacji:

  • Operacje oczyszczania funkcji Optymalizacja komputera - można sprawdzić liczbę plików, które zostały usunięte w celu oczyszczenia komputera.

  • Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware - wyświetlone są informacje o łącznej liczbie przeskanowanych plików, ewentualnym znalezieniu wirusów oraz zaawansowane szczegóły dotyczące skanowania.

Jeżeli określony problem wymaga podjęcia dalszych działań, informacje o kolejnych czynnościach zawiera komunikat w kolumnie Wyniki. Jeśli na przykład ukończenie aktualizacji wymaga ponownego uruchomienia komputera, w wynikach skanowania usługi LiveUpdate wyświetlony zostanie komunikat z informacją o takiej potrzebie.

Można także wyeksportować wyniki skanowania do folderu osobistego. Za pomocą łącza Wyeksportuj wyniki skanowania w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware u dołu okna można zapisać wyniki stanu skanowania w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v7786151_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 13/11/2009