Inne produkty

Szczegóły operacji i skanowania

Po zakończeniu operacji skanowania programu Norton 360 w oknie Szczegóły działań i skanowania wyświetlana jest lista wszystkich działań oraz krótkie podsumowanie wyników.

Jeżeli określone skanowanie jest wyłączone, jest wyświetlone na liście w kolorze szarym. Jeżeli określone działania będą wyłączone przez dłużej niż tydzień lub dwa tygodnie, wyświetlony może zostać komunikat z zaleceniem ich włączenia.

W przypadku niektórych działań w kolumnie Wyniki można kliknąć łącze Szczegóły, aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje w oknie Historia zabezpieczeń - szczegóły zaawansowane. W przypadku innych działań wyświetlany jest stan, na przykład data aktualizacji, informacje o znalezionych problemach oraz anulowaniu lub ukończeniu zadania. Wyświetlana jest także data ostatniego skanowania.

Łącze Szczegóły może zostać wyświetlone w przypadku następujących operacji:

  • Operacje oczyszczania funkcji Optymalizacja komputera - można sprawdzić liczbę plików, które zostały usunięte w celu oczyszczenia komputera.

  • Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware - wyświetlone są informacje o łącznej liczbie przeskanowanych plików, ewentualnym znalezieniu wirusów oraz zaawansowane szczegóły dotyczące skanowania.

Jeżeli określony problem wymaga podjęcia dalszych działań, informacje o kolejnych czynnościach zawiera komunikat w kolumnie Wyniki. Jeśli na przykład ukończenie aktualizacji wymaga ponownego uruchomienia komputera, w wynikach skanowania usługi LiveUpdate wyświetlony zostanie komunikat z informacją o takiej potrzebie.

Można także wyeksportować wyniki skanowania do folderu osobistego. Za pomocą łącza Wyeksportuj wyniki skanowania w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware u dołu okna można zapisać wyniki stanu skanowania w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7786151_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 13/11/2009