Inne produkty

Trwa optymalizacja

Program Norton 360 Online wykonuje aktualnie jedno lub więcej zadań. W lewej kolumnie, w obszarze Skanowania można zobaczyć listę operacji skanowania. Dodatkowe informacje na temat aktualnie wykonywanego działania można sprawdzić u dołu strony.

Program Norton 360 Online wykonuje następujące wybrane przez użytkownika zadania optymalizacji komputera:

Pliki tymczasowe programu Internet Explorer

Ta funkcja usuwa pliki tymczasowe pozostawione na dysku twardym komputera po zakończeniu przeglądania Internetu.

Pliki tymczasowe systemu Windows

Usuwane są niepotrzebne pliki pozostawione w folderach tymczasowych systemu Windows po zainstalowaniu lub zaktualizowaniu programu.

Historia programu Internet Explorer

Funkcja ta usuwa niepotrzebną historię odwiedzonych stron internetowych pozostawioną w folderze historii przeglądarki internetowej.

Optymalizacja dysku

Defragmentuje dysk twardy w komputerze.

Czyszczenie rejestru

Funkcja usuwa z rejestru systemu Windows nieprawidłowe i przestarzałe wpisy, które mogą być przyczyną błędów.

W zależności od wybranych przez użytkownika opcji funkcji Optymalizacja komputera program Norton 360 Online uruchamia określone zadania w oknie Optymalizacja. Jeśli na przykład użytkownik wybrał opcję Optymalizacja dysku, w oknie Optymalizacja wyświetlane jest tylko zadanie Optymalizacja dysku.

W prawej kolumnie, w obszarze Stan można sprawdzić, czy zadanie zostało ukończone, czy też użytkownik musi wykonać dodatkowe czynności. Po ukończeniu operacji w oknie Optymalizacja można sprawdzić szczegółowe informacje na temat wymaganych dodatkowych działań.

Podczas wykonywania operacji można zminimalizować to okno. W razie potrzeby uruchomioną operację można anulować. Można też pominąć operację. W niektórych przypadkach można też wstrzymać operację.

Aby wyłączyć komputer po ukończeniu operacji, należy zaznaczyć pozycję Zamknij komputer po ukończeniu u dołu okna.

Program Norton 360 Online automatycznie otwiera i zamyka okno Optymalizacja w razie uruchomienia dowolnej operacji optymalizacji komputera wraz z następującymi zadaniami:

  • LiveUpdate

  • Kopia zapasowa

  • Pełne skanowanie systemu

Sposób reakcji po wykryciu zagrożenia bezpieczeństwa

Reagowanie na zagrożenia wykryte podczas skanowania - informacje

Działania podejmowane, gdy program Norton 360 Online nie może naprawić pliku - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7786149_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 16/10/2011