Operacje i skanowania w toku

Program Norton 360 wykonuje aktualnie jedno lub więcej zadań. W lewej kolumnie, w obszarze Skanowania można zobaczyć listę operacji skanowania i symbol >>, wskazujący uruchomione skanowanie. Dodatkowe informacje na temat aktualnie wykonywanego działania można sprawdzić u dołu strony. Na przykład jeśli trwa tworzenie kopii zapasowej, widoczna jest jej lokalizacja docelowa i rosnąca liczba uwzględnionych plików.

W prawej kolumnie, w obszarze Stan można sprawdzić, czy zadanie zostało ukończone, czy też użytkownik musi wykonać dodatkowe czynności. Po ukończeniu działań i skanowań wyświetlone zostanie okno dialogowe Szczegóły działań i skanowania ze szczegółowymi informacjami na temat wymaganych dodatkowych działań.

Podczas wykonywania działania można zminimalizować to okno. W razie potrzeby uruchomione skanowanie można anulować. Jeżeli skanowanie było przeprowadzane w celu naprawienia problemu, program Norton 360 może je wznowić, gdy komputer nie będzie używany. Można też pominąć działanie lub skanowanie. W niektórych przypadkach można też wstrzymać działanie lub skanowanie.

Aby wyłączyć komputer po ukończeniu działań i skanowań, należy zaznaczyć pozycję Zamknij komputer po ukończeniu u dołu okna.

Nie można uzyskać dostępu do opcji Zamknij komputer po ukończeniu, jeśli na komputerze znajduje się zagrożenie wymagające uwagi użytkownika.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v7786149_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 04/10/2010