Inne produkty

Zadania niestandardowe

W programie Norton 360 Online można wybrać własne połączenie zadań, które mają zostać wykonane podczas skanowania jednorazowego. Można również uruchomić usługę LiveUpdate, utworzyć kopię zapasową danych, usunąć pliki tymczasowe, zwolnić miejsce na dysku, usuwając zbędne pliki oraz zoptymalizować dyski.

Program Norton 360 Online oferuje całkowitą ochronę komputera, włącznie z funkcjami optymalizacji komputera. Funkcja Optymalizacja komputera umożliwia zwiększenie wydajności komputera. Optymalizacja komputera umożliwia utrzymanie szczytowej wydajności komputera.

Można wybrać i uruchomić następujące zadania:

LiveUpdate

Umożliwia pobranie najnowszych aktualizacji systemu ochrony i programu.

Pliki tymczasowe programu Internet Explorer

Ta funkcja usuwa pliki tymczasowe pozostawione na dysku twardym komputera po zakończeniu przeglądania Internetu.

Pliki tymczasowe systemu Windows

Usuwane są niepotrzebne pliki pozostawione w folderach tymczasowych systemu Windows po zainstalowaniu lub zaktualizowaniu programu.

Historia programu Internet Explorer

Funkcja ta usuwa niepotrzebną historię odwiedzonych stron internetowych pozostawioną w folderze historii przeglądarki internetowej.

Optymalizacja dysku

Defragmentuje dysk twardy w komputerze.

Czyszczenie rejestru

Funkcja usuwa z rejestru systemu Windows nieprawidłowe i przestarzałe wpisy, które mogą być przyczyną błędów.

Kopia zapasowa

Umożliwia uruchomienie tworzenia kopii zapasowej.

Lokalizację kopii zapasowej i pliki, które zostaną w niej uwzględnione, wybrano podczas konfigurowania kopii zapasowej.

W zależności od wybranych przez użytkownika opcji funkcji Optymalizacja komputera program Norton 360 Online automatycznie uruchamia wybrane zadania w oknie Optymalizacja.

Podczas takiego skanowania niestandardowego uruchamiane są wszystkie elementy zaznaczone w tym oknie. Zaznaczając pozycję Zadania można wybrać wszystkie zadania z listy wyświetlanej w tym oknie. Po wybraniu zadań należy kliknąć pozycję Przejdź.

Aby uwzględnić żądane działanie podczas automatycznych skanowań w tle lub je wykluczyć, można użyć ustawień na karcie Zadania automatyczne w oknie ustawień Harmonogram zadań.

Włączanie i wyłączanie automatycznych zadań

Planowanie automatycznych zadań - informacje

Harmonogramy skanowania zabezpieczeń i wydajności

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7786121_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2011