Inne produkty

Funkcja Zabezpieczenia komputera - szczegóły

W oknie szczegółów funkcji Zabezpieczenia komputera można przeglądać podejmowane przez program Norton 360 działania związane z wirusami, programami typu spyware, zaporą i lukami w zabezpieczeniach.

Bieżący stan każdej czynności w oknie Zabezpieczenia komputera - szczegóły wpływa na ogólny stan zabezpieczeń oraz programu Norton 360. Ogólny stan zabezpieczeń każdego elementu na liście wskazuje umieszczona obok niego ikona.

Jeżeli potrzebne jest podjęcie działania przez użytkownika, kolejne kroki wskaże odpowiedni komunikat. W razie potrzeby wyświetlone zostanie łącze Szczegóły, umożliwiające sprawdzenie szczegółowych informacji o plikach, działaniu wirusów, dotkliwości, stanie i zalecanych działaniach.

Poniższa tabela przedstawia działania stanowiące część funkcji Zabezpieczenia komputera:

Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware

Wskazuje, kiedy ostatnio cały komputer został przeskanowany w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware przez funkcję Ustawienia ochrony antywirusowej.

Aktualizacja definicji

Wskazuje sygnaturę czasową ostatniej aktualizacji definicji wirusów.

Automatyczna ochrona

Sprawdza, czy funkcja Automatyczna ochrona automatycznie chroni komputer przed wirusami, programami typu spyware i innymi zagrożeniami.

Zaawansowana funkcja ochrony SONAR

Sprawdza, czy funkcja zaawansowanej ochrony SONAR wykrywa destrukcyjny kod i chroni przed nim komputer, nawet przed udostępnieniem definicji wirusów.

Inteligentna zapora

Sprawdza, czy zapora jest włączona i czy uniemożliwia destrukcyjnym programom dostęp do komputera i jego wykorzystanie.

Ochrona przed programami typu spyware

Sprawdza, czy funkcja Ochrona przed programami typu spyware chroni komputer przed zagrożeniami bezpieczeństwa, które mogą powodować ujawnienie informacji osobistych i naruszenie prywatności użytkownika.

Zapobieganie włamaniom

Sprawdza, czy technologia zapobiegania włamaniom blokuje próby włamań.

Ochrona przeglądarki

Sprawdza ustawienia przeglądarki internetowej w celu zapewnienia, że ustawiony jest najlepszy poziom zabezpieczeń, zapewniający ochronę przed niebezpiecznymi witrynami.

Skanowanie poczty przychodzącej

Sprawdza, czy funkcja Skanowanie antywirusowe poczty e-mail zatrzymuje infekcje otrzymywane w przychodzących wiadomościach e-mail.

Skanowanie poczty wychodzącej

Sprawdza, czy funkcja Skanowanie antywirusowe poczty e-mail zatrzymuje infekcje wysyłane w wychodzących wiadomościach e-mail i skanuje wychodzące wiadomości w poszukiwaniu wirusów.

Ponadto można użyć następujących opcji w obszarze Czynności dostępne dla użytkownika:

Uruchom skanowania

Umożliwia uruchomienie szybkiego, pełnego lub niestandardowego skanowania komputera w celu wyszukania wirusów, zagrożeń lub zbędnych elementów.

Uruchom usługę LiveUpdate

Uruchamia usługę LiveUpdate w celu sprawdzenia dostępności i pobrania aktualizacji definicji oraz programów.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7764315_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 04/10/2010