Inne produkty

Reguły zapory: opis

Lista zbiorcza reguł w Kreatorze dodawania reguł przedstawia wszystkie reguły zapory według nazw lub opisów.

Na ekranie opisu w Kreatorze dodawania reguł lub oknie Modyfikowanie reguły można wybrać opis reguły funkcji Inteligentna zapora. Ponieważ niektóre typy komunikacji wymagają wielu reguł, należy wprowadzić zrozumiały opis.

Po wprowadzeniu opisu reguły należy można przejść na następny ekran w Kreatorze dodawania reguł, aby wyświetlić zestawienie kryteriów reguły. Po sprawdzeniu kryteriów utworzona zostanie nowa reguła zapory, stosująca określone kryteria.

Nie można utworzyć reguły ruchu zapory, której wszystkie kryteria są identyczne z kryteriami już istniejącej reguły ruchu.

„Korzystanie z Kreatora dodawania reguł”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7762404_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 13/11/2009