Inne produkty

Reguły zapory: śledzenie

Opcja Śledzenie umożliwia rejestrowanie zdarzeń sieciowych spełniających kryteria reguły zapory.

W tym oknie można zaznaczyć opcję Utwórz wpis w dzienniku zdarzeń. Opcja ta powoduje utworzenie wpisu dziennika, gdy wystąpi zdarzenie komunikacji spełniające kryteria reguły zapory.

Jeśli wybrana została opcja Monitoruj w oknie Działanie, opcja Utwórz wpis w dzienniku zdarzeń jest zaznaczona automatycznie.

Dziennik zdarzeń można wyświetlić w obszarze Zapora - operacje w oknie Historia zabezpieczeń.

Korzystanie z Kreatora dodawania reguł

Reguły zapory - informacje

Dodawanie reguł ruchu i reguł programów

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7762401_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 20/10/2011