Inne produkty

Reguły zapory: komunikacja

Komunikacja internetowa używa różnych protokołów i portów. Typ protokołu i porty można określić jako kryteria w regule zapory.

Wybierz protokoły dla reguły. Do wyboru są następujące opcje:

TCP

Reguła dotyczy komunikacji za pośrednictwem protokołu TCP (Transmission Control Protocol).

UDP

Reguła dotyczy komunikacji za pośrednictwem protokołu UDP (User Datagram Protocol).

TCP i UDP

Reguła dotyczy komunikacji za pośrednictwem zarówno protokołu TCP, jak i UDP.

ICMP

Reguła dotyczy komunikacji za pośrednictwem protokołu ICMP (Internet Control Message Protocol).

Ta opcja dostępna jest tylko podczas dodawania lub modyfikowania reguły ruchu albo modyfikowania reguły programu obsługującej ruch protokołu ICMP.

ICMPv6

Reguła dotyczy komunikacji za pośrednictwem protokołu ICMP (Internet Control Message Protocol for Internet Protocol version 6).

Ta opcja dostępna jest tylko podczas dodawania lub modyfikowania reguły ruchu albo modyfikowania reguły programu obsługującej ruch protokołu ICMPv6.

Wszystkie

Reguła dotyczy wszystkich obsługiwanych protokołów.

Po wybraniu tej opcji nie można określić typów komunikacji ani portów, których dotyczy reguła.

W przypadku komunikacji za pomocą protokołu UDP reguła analizuje tylko pierwszy datagram. W razie dopasowania reguły to samo działanie jest stosowane do wszystkich następnych datagramów protokołu UDP przesyłanych w obu kierunkach między tymi samymi punktami końcowymi.

Wybierz odpowiednie porty dla reguły. Do wyboru są następujące opcje:

Wszystkie typy komunikacji (wszystkie porty, lokalne i zdalne)

Reguła obowiązuje podczas komunikacji wykorzystującej dowolny port.

Tylko komunikacja odpowiadająca wszystkim typom i portom wyświetlanym poniżej

Reguła dotyczy wyszczególnionych portów. Porty można dodawać do listy lub usuwać z niej.

Porty można określić, wybierając je z listy portów lub dodając określone porty i zakresy portów. W przypadku wybrania protokołu ICMP lub ICMPv6 należy określić polecenia. W tym celu należy wybrać polecenie z listy poleceń lub dodać określone polecenia i zakresy poleceń.

Po wybraniu tej opcji dostępna staje się opcja Dodaj. Za pomocą tej opcji można określić port lub polecenie. Za pomocą opcji Usuń można usunąć dowolną pozycję z listy.

Korzystanie z Kreatora dodawania reguł

Reguły zapory - informacje

Dodawanie reguł ruchu i reguł programów

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7762398_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 15/02/2011