Inne produkty

Reguły zapory: komputery

Komputer użytkownika może komunikować się z dowolnym innym komputerem w sieci. Można ustawić ograniczenia dostępu dotyczące każdego komputera, który może uzyskiwać dostęp do komputera użytkownika.

Należy wybrać komputery, do których ma być stosowana reguła. Do wyboru są następujące opcje:

Wszystkie komputery

Reguła dotyczy wszystkich komputerów.

Dowolny komputer w podsieci lokalnej

Reguła dotyczy tylko komputerów w podsieci lokalnej.

Sieć organizacji jest dzielona na podsieci w celu umożliwienia sprawnej komunikacji internetowej. Podsieć reprezentuje wszystkie komputery w tej samej sieci LAN.

Tylko komputery i witryny z poniższej listy

Reguła dotyczy tylko komputerów, witryn lub domen z listy.

Można określić nazwy i adresy komputerów, których dotyczy reguła. Szczegóły określonych komputerów są wyświetlane na liście. Można również usuwać komputery z listy.

Po wybraniu tej opcji dostępna staje się opcja Dodaj. Za pomocą tej opcji można dodać komputer do listy. Za pomocą opcji Usuń można usunąć komputer z listy.

„Korzystanie z Kreatora dodawania reguł”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7762395_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 19/04/2010