Reguły zapory: komputery

Komputer użytkownika może komunikować się z dowolnym innym komputerem w sieci. Można ustawić ograniczenia dostępu dotyczące każdego komputera, który może uzyskiwać dostęp do komputera użytkownika.

Należy wybrać komputery, do których ma być stosowana reguła. Do wyboru są następujące opcje:

Wszystkie komputery

Reguła dotyczy wszystkich komputerów.

Dowolny komputer w podsieci lokalnej

Reguła dotyczy tylko komputerów w podsieci lokalnej.

Sieć organizacji jest dzielona na podsieci w celu umożliwienia sprawnej komunikacji internetowej. Podsieć reprezentuje wszystkie komputery w tej samej sieci LAN.

Tylko komputery i witryny z poniższej listy

Reguła dotyczy tylko komputerów, witryn lub domen z listy.

Można określić nazwy i adresy komputerów, których dotyczy reguła. Szczegóły określonych komputerów są wyświetlane na liście. Można również usuwać komputery z listy.

Po wybraniu tej opcji dostępna staje się opcja Dodaj. Za pomocą tej opcji można dodać komputer do listy. Za pomocą opcji Usuń można usunąć komputer z listy.

„Korzystanie z Kreatora dodawania reguł”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v7762395_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 19/04/2010