Reguły zapory: działanie

Możliwe jest utworzenie reguły, która na podstawie różnych kryteriów kontroluje sposób, w jaki inne komputery w sieci uzyskują dostęp do komputera użytkownika. Są to kryteria takie, jak protokół, porty, adres internetowy i kierunek komunikacji.

Należy wybrać żądane działanie, podejmowane w razie spełnienia wszystkich kryteriów reguły. Do wyboru są następujące opcje:

Zezwalaj

Zezwala na ten typ komunikacji.

Jako przykładu można użyć reguły ruchu o następujących kryteriach: wszystkie połączenia przychodzące z adresu IP 192.168.1.1 przez port 8080. W razie wybrania opcji Zezwalaj funkcja Inteligentna zapora zezwala na wszystkie połączenia spełniające pozostałe kryteria tej reguły ruchu.

Blokuj

Blokuje ten typ komunikacji.

Jako przykładu można użyć reguły ruchu o następujących kryteriach: wszystkie połączenia przychodzące z adresu IP 192.168.1.1 przez port 8080. W razie wybrania opcji Blokuj funkcja Inteligentna zapora blokuje wszystkie połączenia spełniające pozostałe kryteria tej reguły ruchu.

Monitoruj

Aktualizuje dziennik zdarzeń za każdym razem, gdy zachodzi komunikacja tego typu.

Ta opcja umożliwia monitorowanie częstości użycia tej reguły. Program Norton 360 Online powiadamia użytkownika o każdym przypadku ruchu spełniającego kryteria reguły monitorowania. Dziennik zdarzeń można wyświetlić w obszarze Zapora - operacje w oknie Historia zabezpieczeń.

Program Norton 360 Online tworzy oddzielne reguły działania w celu przepuszczania lub blokowania programów, z którymi skojarzona jest jedynie reguła Monitoruj. Reguła Monitoruj musi znajdować się przed regułą działania, aby zdarzenie sieciowe związane z programem zostało zarejestrowane w dzienniku.

Reguła monitorowania powoduje rejestrowanie zdarzeń sieciowych. Niemniej jednak, należy utworzyć inną regułę zezwalającą lub blokującą, aby przepuszczać lub blokować ruch sieciowy.

Korzystanie z Kreatora dodawania reguł

Reguły zapory - informacje

Dodawanie reguł ruchu i reguł programów

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Czy te informacje były pomocne?

Identyfikator dokumentu: v7762389_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 20/04/2011