Reguły zapory: działanie

Możliwe jest utworzenie reguły, która na podstawie różnych kryteriów kontroluje sposób, w jaki inne komputery w sieci uzyskują dostęp do komputera użytkownika. Są to kryteria takie, jak protokół, porty, adres internetowy i kierunek komunikacji.

Należy wybrać żądane działanie, podejmowane w razie spełnienia wszystkich kryteriów reguły. Do wyboru są następujące opcje:

Zezwalaj

Zezwala na ten typ komunikacji.

Jako przykładu można użyć reguły ruchu o następujących kryteriach: wszystkie połączenia przychodzące z adresu IP 192.168.1.1 przez port 8080. W razie wybrania opcji Zezwalaj funkcja Inteligentna zapora zezwala na wszystkie połączenia spełniające pozostałe kryteria tej reguły ruchu.

Blokuj

Blokuje ten typ komunikacji.

Jako przykładu można użyć reguły ruchu o następujących kryteriach: wszystkie połączenia przychodzące z adresu IP 192.168.1.1 przez port 8080. W razie wybrania opcji Blokuj funkcja Inteligentna zapora blokuje wszystkie połączenia spełniające pozostałe kryteria tej reguły ruchu.

Monitoruj

Aktualizuje dziennik zdarzeń za każdym razem, gdy zachodzi komunikacja tego typu.

Ta opcja umożliwia monitorowanie częstości użycia tej reguły. Program Norton 360 powiadamia użytkownika o każdym przypadku ruchu spełniającego kryteria reguły monitorowania. Za pomocą łączy w tych powiadomieniach można wyświetlić dzienniki. Dziennik zdarzeń można wyświetlić w obszarze Zapora - operacje w oknie Historia zabezpieczeń.

Program Norton 360 tworzy oddzielne reguły działania w celu przepuszczania lub blokowania programów, z którymi skojarzona jest jedynie reguła Monitoruj. Reguła Monitoruj musi znajdować się przed regułą działania, aby zdarzenie sieciowe związane z programem zostało zarejestrowane w dzienniku.

Reguła monitorowania powoduje rejestrowanie zdarzeń sieciowych. Niemniej jednak, należy utworzyć inną regułę zezwalającą lub blokującą, aby przepuszczać lub blokować ruch sieciowy.

„Korzystanie z Kreatora dodawania reguł”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v7762389_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/04/2010