Inne produkty

Aktywacja programu Norton 360

Aby korzystać z wszystkich funkcji programu Norton 360, należy go najpierw aktywować. Aktywacja produktu ogranicza piractwo oprogramowania i gwarantuje, że użytkownik stosuje autentyczne oprogramowanie firmy Symantec. Po zakończeniu okresu subskrypcji można ją odnowić.

Jeśli komputer ma połączenie z Internetem, aktywacja produktu jest wykonywana automatycznie przy pierwszym uruchomieniu produktu po instalacji. Podczas aktywacji wyświetlane jest okno Norton Account. Użytkownik może utworzyć konto Norton Account i zarejestrować produkt. Można również wyświetlić szczegóły, takie jak klucz produktu i najnowsze aktualizacje produktu. Jeśli użytkownik pominie okno Norton Account, produkt zostanie aktywowany, ale klucz produktu nie zostanie zapisany na koncie Norton Account. Klucz produktu można wydrukować na wypadek konieczności ponownej instalacji produktu w przyszłości.

Jeśli produkt nie został aktywowany podczas instalacji, po każdym uruchomieniu produktu program Norton 360 będzie wyświetlać monit o jego aktywowanie. Ponadto do chwili aktywacji produktu regularnie wyświetlany będzie alert dotyczący aktywacji.

Produkt należy aktywować w czasie wskazanym w alercie. W przeciwnym razie produkt przestanie działać.

Produkt można aktywować bezpośrednio z okna alertu dotyczącego aktywacji. Produkt można aktywować również za pomocą łącza Stan okresu próbnego w oknie głównym lub przy użyciu okna Moje konto. W niektórych przypadkach w celu aktywacji produktu należy wprowadzić klucz produktu. Subskrypcję produktu można również aktywować lub odnowić z dowolnego konta użytkownika innego niż administrator. Aktywacja zajmuje zazwyczaj tylko kilka minut.

Do aktywacji programu Norton 360 konieczne jest połączenie z Internetem. Jeśli do łączenia z Internetem używany jest serwer proxy, należy skonfigurować ustawienia serwera proxy. Ustawienia sieciowego serwera proxy można skonfigurować w oknie Ustawienia administracyjne.

Aby aktywować program Norton 360 przy użyciu okna alertu:

 1. W wyświetlonym oknie alertu kliknij przycisk Aktywuj teraz lub Odnów teraz.

 2. Kliknij przycisk OK.

 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

 4. W wyświetlonym oknie kliknij pozycję Gotowe.

Aby aktywować program Norton 360 przy użyciu okna Moje konto:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Konto.

 2. W oknie Moje konto kliknij pozycję Aktywuj program Norton 360 lub Odnów subskrypcję.

  Opcja Odnów subskrypcję jest dostępna, jeśli produkt został już aktywowany.

 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

 4. W wyświetlonym oknie kliknij pozycję Gotowe.

Aby aktywować produkt przy użyciu okna głównego:

 1. W głównym oknie programu Norton 360 wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli produkt został nabyty w detalicznej wersji subskrypcyjnej, kliknij pozycję Aktywuj teraz.

  • Jeśli produkt był preinstalowany na komputerze, kliknij pozycję Aktywuj teraz online.

  • Aby odnowić subskrypcję produktu, kliknij pozycję Odnów.

 2. Wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje aktywacji lub subskrypcji produktu.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7758939_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2010