Inne produkty

Uruchamianie usługi LiveUpdate w aplikacji Norton Mobile Security

Program Norton Mobile Security automatycznie uruchamia usługę LiveUpdate w zdefiniowanych odstępach czasu. Można także obniżyć rachunki za połączenia, pobierając aktualizacje tylko przez połączenie Wi-Fi lub wyłączając aktualizacje, kiedy włączony jest roaming.

Aby ręcznie uruchomić usługę LiveUpdate oraz zainstalować aktualizacje Ochrony przed oprogramowaniem destrukcyjnym, wykonaj następujące działania:

Uruchom usługę LiveUpdate

  1. Na ekranie głównym uruchom aplikację Norton Mobile Security.

  2. Stuknij ikonę menu w lewym górnym rogu , a następnie opcję Ustawienia aplikacji.

  3. Przewiń ustawienia do sekcji usługi LiveUpdate, a następnie stuknij przycisk URUCHOM LIVEUPDATE.

    Usługa LiveUpdate pobiera i instaluje wszystkie dostępne aktualizacje. Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie dotyczące uruchamiana usługi LiveUpdate przy połączeniu z komórkową siecią transmisji danych, stuknij przycisk Tak.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v77490875
System operacyjny: Android
Ostatnia modyfikacja: 10/07/2020