Konfiguruj blokowania połączeń w aplikacji Norton Mobile Security

Funkcja blokowania połączeń dostępna w programie Norton Mobile Security pozwala na blokowanie niepożądanych połączeń przychodzących od określonych numerów. Można także blokować nieznane numery oraz połączenia z danego kraju.

Funkcja blokowania połączeń jest dostępna wyłącznie w przypadku telefonów z systemem Android. Blokowanie wiadomości tekstowych lub SMS nie jest obsługiwane w systemie Android w wersji 4.4 i nowszych.

Zarządzanie listą blokowanych

 1. Na ekranie głównym uruchom aplikację Norton Mobile Security.

 2. Przesuń ekrany, przechodząc do ekranu Urządzenie.

 3. Stuknij pozycję Blokowanie połączeń.

 4. Na karcie Lista blokowanych można wykonać następujące zadania, aby zarządzać listą blokowanych:

  • Blokowanie kontaktu z dzienników połączeń lub kontaktów: Stuknij ikonę dodawania i wybierz kontakt z listy połączeń lub listy kontaktów. Stuknij przycisk OK, aby potwierdzić.

   Możesz także wybrać opcję Usunąć także z listy kontaktów?, aby go usunąć.

  • Dodawanie nowego kontaktu do listy blokowanych: na karcie Nowy wpisz numer i nazwę kontaktu, a następnie stuknij opcję Blokuj numer. Stuknij przycisk OK, aby potwierdzić.

  • Blokowanie połączenia z danego kraju: na karcie Nowy w obszarze Zablokuj kraj wybierz kraj i numer kierunkowy kraju z listy rozwijanej, a następnie stuknij przycisk Zablokuj kraj. Stuknij przycisk OK, aby potwierdzić.

  • Edycja kontaktu: na karcie Lista blokowanych stuknij kontakt, aby zmienić jego nazwę lub numer, a następnie stuknij przycisk Zapisz.

  • Usuwanie danego kontaktu z listy blokowanych: na liście blokowanych przytrzymaj i przeciągnij kontakt, który chcesz usunąć w lewo, aby wyświetlić ikonę kosza. Stuknij ikonę Kosza, aby usunąć kontakt.

  • Usuwanie wszystkich kontaktów z listy blokowanych: stuknij przycisk Wyczyść listę blokowanych w dolnej części ekranu, a następnie stuknij przycisk OK, aby potwierdzić.

Konfiguracja ustawień blokowania połączeń

 1. Na ekranie głównym uruchom aplikację Norton Mobile Security.

 2. Przesuń ekrany, przechodząc do ekranu Urządzenie.

 3. Stuknij pozycję Blokowanie połączeń.

 4. Na karcie Ustawienia w obszarze Blokuj wykonaj następujące czynności:

  • Aby zablokować nieznane numery, wybierz przycisk Nieznane numery.

  • Aby zablokować wszystkie nieznane numery, wybierz przycisk Numery nie należą do kontaktów użytkownika.

 5. Aby skonfigurować powiadomienia, na karcie Ustawienia w obszarze Wyświetlaj monit wybierz następujące czynności w zależności od potrzeb:

  • Kiedy często odrzucam numer, który nie należy do kontaktów

  • Po numerze, który nie należy do kontaktów

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v77490854_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Android
Ostatnia modyfikacja: 14/12/2017