Konfiguruj blokowania połączeń w aplikacji Norton Mobile Security

Funkcja blokowania połączeń dostępna w programie Norton Mobile Security pozwala na blokowanie niepożądanych połączeń przychodzących od określonych numerów. Można także blokować nieznane numery oraz połączenia z danego kraju.

Funkcja blokowania połączeń jest dostępna wyłącznie w przypadku telefonów z systemem Android. Blokowanie wiadomości tekstowych lub SMS nie jest obsługiwane w systemie Android w wersji 4.4 i nowszych.

Zarządzanie listą blokowanych

 1. Na ekranie głównym uruchom aplikację Norton Mobile Security.

 2. W dolnej części głównego okna stuknij czwartą kolumnę, aby otworzyć ekran Urządzenie.

 3. Stuknij pozycję Blokowanie połączeń.

 4. Na karcie Lista blokowanych można wykonać następujące zadania, aby zarządzać listą blokowanych:

  • Blokowanie kontaktu z dzienników połączeń lub kontaktów: Stuknij ikonę dodawania i wybierz kontakt z listy połączeń lub listy kontaktów. Stuknij przycisk OK, aby potwierdzić.

   Możesz także wybrać opcję Usunąć także z listy kontaktów?, aby go usunąć.

  • Dodawanie nowego kontaktu do listy blokowanych: na karcie Nowy wpisz numer i nazwę kontaktu, a następnie stuknij opcję Blokuj numer. Stuknij przycisk OK, aby potwierdzić.

  • Blokowanie połączenia z danego kraju: na karcie Nowy w obszarze Zablokuj kraj wybierz kraj i numer kierunkowy kraju z listy rozwijanej, a następnie stuknij przycisk Zablokuj kraj. Stuknij przycisk OK, aby potwierdzić.

  • Edycja kontaktu: na karcie Lista blokowanych stuknij kontakt, aby zmienić jego nazwę lub numer, a następnie stuknij przycisk Zapisz.

  • Usuwanie danego kontaktu z listy blokowanych: na liście blokowanych przytrzymaj i przeciągnij kontakt, który chcesz usunąć w lewo, aby wyświetlić ikonę kosza. Stuknij ikonę Kosza, aby usunąć kontakt.

  • Usuwanie wszystkich kontaktów z listy blokowanych: stuknij przycisk Wyczyść listę blokowanych w dolnej części ekranu, a następnie stuknij przycisk OK, aby potwierdzić.

Konfiguracja ustawień blokowania połączeń

 1. Na ekranie głównym uruchom aplikację Norton Mobile Security.

 2. W dolnej części głównego okna stuknij czwartą kolumnę, aby otworzyć ekran Urządzenie.

 3. Stuknij pozycję Blokowanie połączeń.

 4. Na karcie Ustawienia w obszarze Blokuj wykonaj następujące czynności:

  • Aby zablokować nieznane numery, wybierz przycisk Nieznane numery.

  • Aby zablokować wszystkie nieznane numery, wybierz przycisk Numery nie należą do kontaktów użytkownika.

 5. Aby skonfigurować powiadomienia, na karcie Ustawienia w obszarze Wyświetlaj monit wybierz następujące czynności w zależności od potrzeb:

  • Kiedy często odrzucam numer, który nie należy do kontaktów

  • Po numerze, który nie należy do kontaktów

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v77490854_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Android
Ostatnia modyfikacja: 06/06/2018