Inne produkty

Harmonogramy kopii zapasowych - informacje

Na karcie Co w oknie Zarządzanie zestawami kopii zapasowej można skonfigurować harmonogram, aby określić, kiedy i jak często program Norton 360 Online ma tworzyć kopie zapasowe plików.

Dostępne są następujące opcje planowania kopii zapasowych:

Automatycznie (zalecane)

Kopia zapasowa zmienionych plików tworzona jest zawsze podczas bezczynności komputera.

Ustawienie to zapewnia maksymalną ochronę związaną z kopiami zapasowymi.

Co tydzień

Kopia zapasowa zmienionych plików jest tworzona co najmniej raz w każdym tygodniu.

Wybrać można dni tygodnia oraz godziny tworzenia kopii zapasowych przez program Norton 360 Online.

Co miesiąc

Kopia zapasowa zmienionych plików jest tworzona raz w miesiącu.

Wybrać można dzień miesiąca oraz godzinę tworzenia kopii zapasowych przez program Norton 360 Online.

Harmonogram ręczny

Kopie zapasowe zmienionych plików nie są tworzone planowo.

Po wybraniu tej opcji należy regularnie tworzyć ręczne kopie zapasowe zmienionych plików.

Wydajność komputera jest większa, jeśli zaplanowane jest przeprowadzanie najważniejszych operacji podczas bezczynności komputera. Po zaplanowaniu tworzenia kopii zapasowej co tydzień lub co miesiąc i zaznaczeniu opcji Uruchamiaj tylko w czasie bezczynności program Norton 360 Online tworzy kopie zapasowe plików, gdy komputer nie jest używany. Firma Symantec zaleca zaznaczenie opcji Uruchamiaj tylko w czasie bezczynności w celu zwiększenia wydajności komputera.

Ustawienia kopii zapasowej - informacje

Funkcja Norton Backup and Restore - informacje

Wyświetlanie lub zmiana harmonogramu tworzenia kopii zapasowej

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7734378_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/10/2011