Harmonogramy skanowania zabezpieczeń i wydajności

Ustawienia harmonogramu zadań umożliwiają skonfigurowanie programu Norton 360 do automatycznego sprawdzania systemu pod względem bezpieczeństwa i problemów z wydajnością. Można określić, kiedy i jak często program Norton 360 ma przeprowadzać te kontrole.

Dostępne są następujące opcje umożliwiające planowanie skanowania w poszukiwaniu problemów z zabezpieczeniami i wydajnością:

Automatycznie (zalecane)

Poszukiwanie problemów z zabezpieczeniami i wydajnością odbywa się zawsze podczas bezczynności komputera.

Ustawienie to zapewnia maksymalną ochronę.

Co tydzień

Poszukiwanie problemów z zabezpieczeniami i wydajnością odbywa się co najmniej raz w każdym tygodniu.

Wybrać można dni tygodnia oraz godziny skanowania.

Co miesiąc

Poszukiwanie problemów z zabezpieczeniami i wydajnością odbywa się raz w miesiącu.

Wybrać można dzień miesiąca oraz porę dnia skanowania.

Harmonogram ręczny

Brak planowego skanowania komputera w poszukiwaniu problemów z zabezpieczeniami i wydajnością.

Aby po wybraniu tej opcji zachować ochronę, należy okresowo skanować komputer ręcznie w poszukiwaniu problemów z zabezpieczeniami i wydajnością.

Wydajność komputera jest większa, jeśli zaplanowane jest przeprowadzanie najważniejszych operacji podczas bezczynności komputera. Po zaplanowaniu skanowań co tydzień lub co miesiąc i zaznaczeniu opcji Uruchamiaj tylko w czasie bezczynności program Norton 360 skanuje komputer, gdy nie jest on używany. Firma Symantec zaleca zaznaczenie opcji Uruchamiaj tylko w czasie bezczynności w celu zwiększenia wydajności komputera.

Aby zaplanować skanowania zabezpieczeń i wydajności:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Harmonogram zadań.

  3. Na karcie Harmonogram wybierz żądaną opcję z listy rozwijanej Harmonogram.

    W przypadku wybrania opcji Co tydzień lub Co miesiąc należy wybrać czas i dzień uruchamiania automatycznych zadań. Dostępna jest również opcja określenia, że automatyczne zadania muszą być uruchamiane tylko w czasie bezczynności komputera.

  4. Kliknij przycisk Zastosuj.

  5. Kliknij przycisk Zamknij.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v7734375_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/09/2010