Inne produkty

Harmonogramy skanowania zabezpieczeń i wydajności

Ustawienia harmonogramu zadań umożliwiają skonfigurowanie programu Norton 360 do automatycznego sprawdzania systemu pod względem bezpieczeństwa i problemów z wydajnością. Można określić, kiedy i jak często program Norton 360 ma przeprowadzać te kontrole.

Dostępne są następujące opcje umożliwiające planowanie skanowania w poszukiwaniu problemów z zabezpieczeniami i wydajnością:

Automatycznie (zalecane)

Poszukiwanie problemów z zabezpieczeniami i wydajnością odbywa się zawsze podczas bezczynności komputera.

Ustawienie to zapewnia maksymalną ochronę.

Co tydzień

Poszukiwanie problemów z zabezpieczeniami i wydajnością odbywa się co najmniej raz w każdym tygodniu.

Wybrać można dni tygodnia oraz godziny skanowania.

Co miesiąc

Poszukiwanie problemów z zabezpieczeniami i wydajnością odbywa się raz w miesiącu.

Wybrać można dzień miesiąca oraz porę dnia skanowania.

Harmonogram ręczny

Brak planowego skanowania komputera w poszukiwaniu problemów z zabezpieczeniami i wydajnością.

Aby po wybraniu tej opcji zachować ochronę, należy okresowo skanować komputer ręcznie w poszukiwaniu problemów z zabezpieczeniami i wydajnością.

Wydajność komputera jest większa, jeśli zaplanowane jest przeprowadzanie najważniejszych operacji podczas bezczynności komputera. Po zaplanowaniu skanowań co tydzień lub co miesiąc i zaznaczeniu opcji Uruchamiaj tylko w czasie bezczynności program Norton 360 skanuje komputer, gdy nie jest on używany. Firma Symantec zaleca zaznaczenie opcji Uruchamiaj tylko w czasie bezczynności w celu zwiększenia wydajności komputera.

Aby zaplanować skanowania zabezpieczeń i wydajności:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Harmonogram zadań.

  3. Na karcie Harmonogram wybierz żądaną opcję z listy rozwijanej Harmonogram.

    W przypadku wybrania opcji Co tydzień lub Co miesiąc należy wybrać czas i dzień uruchamiania automatycznych zadań. Dostępna jest również opcja określenia, że automatyczne zadania muszą być uruchamiane tylko w czasie bezczynności komputera.

  4. Kliknij przycisk Zastosuj.

  5. Kliknij przycisk Zamknij.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7734375_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/09/2010