Inne produkty

Ustawienia ochrony przed włamaniami i ochrony przeglądarki - informacje

Funkcja Zapobieganie włamaniom skanuje cały przychodzący i wychodzący ruch sieciowy na komputerze i porównuje te informacje z zestawem sygnatur ataków. Sygnatury ataków zawierają informacje identyfikujące próbę wykorzystania do ataku znanej luki w zabezpieczeniach systemu operacyjnego lub programu. Funkcja Zapobieganie włamaniom chroni komputer przed najczęściej spotykanymi atakami pochodzącymi z Internetu.

Jeśli dane zostaną dopasowane do sygnatury ataku, system zapobiegania włamaniom automatycznie odrzuci pakiet i przerywa połączenie z komputerem, który wysłał te dane. Dzięki temu atak nie ma żadnego wpływu na komputer użytkownika.

System zapobiegania włamaniom wykrywa i blokuje podejrzane operacje sieciowe na podstawie obszernej listy sygnatur ataków. Aby zapewnić aktualność listy sygnatur ataków, program Norton 360 Online uruchamia usługę LiveUpdate automatycznie. Jeśli nie jest używana automatyczna usługa LiveUpdate, należy uruchamiać usługę LiveUpdate raz w tygodniu.

Program Norton 360 Online oferuje również funkcję Ochrona przeglądarki internetowej, chroniącą przeglądarkę internetową przed destrukcyjnymi programami.

Funkcja Ochrona przeglądarki jest dostępna dla programu Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej, Chrom w wersji 10.0 lub nowszej i programu Firefox w wersji 3.6 lub nowszej.

Wraz z rosnącym użytkowaniem Internetu przeglądarka staje się coraz częściej celem ataku destrukcyjnych witryn internetowych. Witryny te wykrywają i wykorzystują luki w zabezpieczeniach przeglądarki, aby umieścić destrukcyjne programy w systemie użytkownika bez jego zgody i wiedzy. Takie destrukcyjne programy są również zwane programami pobieranymi bez wiedzy użytkownika. Program Norton 360 Online chroni przeglądarkę sieciową przed programami pobieranymi bez wiedzy użytkownika z destrukcyjnych witryn internetowych.

Ustawienia w obszarze Ochrona przed włamaniami i ochrona przeglądarki zawierają także opcję Download Intelligence, chroniącą komputer przed pobraniem niebezpiecznych plików. Funkcja Download Intelligence dostarcza informacje o poziomie reputacji każdego pobieranego przez użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej pliku wykonywalnego. Funkcja Download Intelligence obsługuje jedynie operacje pobierania przy użyciu protokołu HTTP oraz przeglądarki Internet Explorer 6, Chrome 10.0 i Firefox 3.6 lub nowszej. Szczegóły reputacji dostarczane przez funkcję Download Intelligence wskazują, czy pobrany plik można bezpiecznie zainstalować. Szczegółów tych można użyć w celu podjęcia decyzji, czy zainstalować dany plik wykonywalny.

Ustawienia zapory - informacje

Ustawienia programu Norton 360 Online - informacje

Dostosowywanie ustawień programu Norton 360 Online

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7733445_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/10/2011