Inne produkty

Ustawienia ogólne zapory - informacje

Ustawienia ogólne funkcji Inteligentna zapora umożliwiają włączenie ogólnych funkcji zapory i dostosowanie portów, których komputer używa do otwierania stron internetowych. Do wyboru są następujące opcje:

Nietypowe protokoły

Określa, w jaki sposób funkcja Inteligentna zapora ma obsługiwać nietypowe protokoły.

Resetowanie zapory

Przywraca stan domyślny funkcji Inteligentna zapora.

Opcji Resetuj można użyć w celu skonfigurowania wszystkich domyślnych reguł i ustawień zapory.

Wskutek zresetowania zapory usunięte zostają wszelkie niestandardowe reguły lub ustawienia skonfigurowane przez użytkownika. W związku z tym, program Norton 360 Online wyświetla okno dialogowe z żądaniem potwierdzenia resetowania zapory.

Ukryte blokowanie portów

Zapewnia, że zablokowane i nieaktywne porty nie odpowiadają na próby nawiązania połączenia.

Blokowane są odpowiedzi aktywnych portów na próby nawiązania połączenia z nieprawidłowymi informacjami na temat źródła lub miejsca docelowego.

Stanowy filtr protokołów

Automatycznie zezwala na ruch z Internetu odpowiadający połączeniom otwartym przez aplikację.

Zaznaczenie tej opcji umożliwia:

  • Analizowanie ruchu sieciowego przychodzącego do komputera.

  • Blokowanie podejrzanych aplikacji próbujących nawiązać połączenie z komputerem użytkownika.

Automatyczna kontrola udostępniania plików i drukarek

Umożliwia komputerom w sieci udostępnianie zasobów takich jak pliki, foldery i drukarki (podłączone lokalnie).

Blokuj cały ruch sieciowy

Blokuje całą komunikację sieciową do i z komputera.

Ustawienia zapory - informacje

Ustawienia programu Norton 360 Online - informacje

Dostosowywanie ustawień programu Norton 360 Online

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7723027_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 03/11/2011