Inne produkty

Ustawienia automatycznej ochrony - informacje

Opcja Ochrona przy rozruchu na karcie Automatyczna ochrona zapewnia wyższy poziom ochrony od chwili uruchomienia komputera. Opcja ta zapewnia większe bezpieczeństwo, uruchamiając wszystkie niezbędne składniki ochrony komputera z chwilą uruchomienia komputera.

Ustawienia ochrony w czasie rzeczywistym na karcie Automatyczna ochrona pozwalają kontrolować sposób skanowania i monitorowania komputera. Zapewnia to ochronę komputera dzięki stałemu sprawdzaniu obecności wirusów i innych zagrożeń bezpieczeństwa na komputerze.

Opcje w obszarze Ochrona w czasie rzeczywistym umożliwiają określenie skanowanych obszarów oraz elementów poszukiwanych podczas skanowania. Zapewnia również zaawansowaną ochronę, aktywnie wykrywając nieznane zagrożenia bezpieczeństwa na komputerze. Możliwe jest określenie działań, które mają zostać podjęte po wykryciu zagrożenia bezpieczeństwa lub działania typowego dla zagrożenia.

Można użyć następujących opcji w obszarze Ochrona w czasie rzeczywistym :

Automatyczna ochrona

Funkcja Automatyczna ochrona zostaje załadowana do pamięci i zapewnia nieprzerwaną ochronę komputera podczas pracy użytkownika. Sprawdza wszystkie uruchamiane programy w poszukiwaniu wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa.

Funkcja Automatyczna ochrona przeprowadza także skanowanie antywirusowe przy każdym użyciu dowolnego nośnika wymiennego, przejściu do Internetu lub otwarciu odbieranych i tworzonych plików dokumentów. Nadzoruje również pracę komputera, wykrywając operacje, które mogą wskazywać na aktywne zagrożenie.

Stałą ochronę umożliwiają następujące opcje:

 • Buforowanie

  Podwyższa wydajność komputera

  Gdy ta opcja jest włączona, program Norton 360 Online rejestruje często otwierane pliki. Program Norton 360 Online nie skanuje ponownie zarejestrowanych plików, nawet po ponownym uruchomieniu komputera.

 • Skanowanie nośników wymiennych

  Funkcja sprawdza przy dostępie do nośnika wymiennego, czy na nośniku są wirusy sektora rozruchowego

  Nośnik wymienny już przeskanowany w poszukiwaniu wirusów rekordów rozruchowych nie jest ponownie skanowany do chwili jego wyjęcia i ponownego umieszczenia w napędzie lub sformatowania. W razie podejrzenia, że nośnik wymienny nadal jest zainfekowany wirusem rekordu rozruchowego, należy włączyć funkcję Automatyczna ochrona, aby ponownie przeskanować nośnik wymienny. Następnie należy włożyć nośnik wymienny do komputera i otworzyć go z okna Mój komputer, aby funkcja Automatyczna ochrona ponownie go przeskanowała. Można również przeprowadzić skanowanie ręczne nośnika.

Ochrona SONAR

Funkcja SONAR (Symantec Online Network for Advanced Response) zapewnia prewencyjne wykrywanie w czasie rzeczywistym nieznanych zagrożeń bezpieczeństwa na komputerze.

Funkcja SONAR identyfikuje nowe zagrożenia na podstawie sposobu działania aplikacji. Funkcja SONAR zapewnia szybszą reakcję niż tradycyjne techniki wykrywania zagrożeń przy użyciu sygnatur. Funkcja ta wykrywa destrukcyjny kod i chroni przed nim komputer, zanim definicje wirusów zostaną udostępnione na serwerze LiveUpdate.

W obszarze Ochrona SONAR dostępne są następujące opcje:

 • Tryb zaawansowany funkcji SONAR

  Program Norton 360 Online zapewnia największą kontrolę nad zagrożeniami niskiego prawdopodobieństwa tylko wówczas, gdy ta opcja jest włączona.

 • Automatycznie usuwaj zagrożenia

  Ta opcja umożliwia przetwarzanie zagrożeń niskiego prawdopodobieństwa tak, jak zagrożeń wysokiego prawdopodobieństwa, gdy włączona jest opcja Tryb zaawansowany funkcji SONAR. W takim przypadku program Norton 360 Online automatycznie usuwa zagrożenia i powiadamia użytkownika.

 • Usuwaj zagrożenia, gdy jestem z dala od komputera

  Ta opcja umożliwia programowi Norton 360 Online automatyczne usuwanie zagrożeń niskiego prawdopodobieństwa, jeśli nie uzyska odpowiedzi użytkownika, gdy włączona jest opcja Tryb zaawansowany funkcji SONAR.

 • Pokaż powiadomienia o blokowaniu przez funkcję SONAR

  Ta opcja umożliwia włączenie lub wyłączenie powiadomień o blokowaniu przez funkcję SONAR. Program Norton 360 Online pomija powiadomienia o blokowaniu przez funkcję SONAR, jeśli użytkownik skonfiguruje dla opcji Pokaż powiadomienia o blokowaniu przez funkcję SONAR ustawienie Tylko rejestruj.

Dostosowywanie ustawień programu Norton 360 Online

Ustawienia ochrony antywirusowej - informacje

Ustawienia programu Norton 360 Online - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7631626_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/10/2011