Błąd: „118: Podano nieprawidłowy kod PIN subskrypcji użytkownika"

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj ponownie aktywować produkt Norton Online.

Aktywuj produkt Norton Online

 1. Upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem.

 2. Uruchom program Norton.

 3. W oknie głównym kliknij pozycję Aktywuj teraz.

 4. Kliknij przycisk Dalej.

 5. W polu Mój kod PIN usługi wpisz kod PIN podany przez usługodawcę.

 6. Kliknij przycisk Aktywuj.

 7. Wpisz nazwę komputera, a następnie kliknij pozycję Aktywuj.

 8. Zamknij okno Aktywacja ukończona.

 9. Kliknij przycisk Zakończ.

  Aktywacja powiodła się.

Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z usługodawcą.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v75333573_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows, Mac OS X
Ostatnia modyfikacja: 04/09/2017