Inne produkty

Przywracanie plików - przywracanie plików z zestawu kopii zapasowej

Funkcji Przywracanie można użyć w celu ponownego skopiowania na komputer plików, których kopie zapasowe były wcześniej tworzone.

Przywracając pliki, można zmienić dowolne z następujących ustawień:

Przywróć z

Przedstawia zestaw kopii zapasowej, z którego mają zostać przywrócone pliki.

Dostępne są następujące opcje:

  • Domyślnie program Norton 360 Online wyświetla lokalizację kopii zapasowej najnowszego zestawu kopii zapasowej i oryginalne lokalizacje plików. Opcję Przywróć z zestawu kopii zapasowej można jednak zmienić, aby przywrócić pliki z dowolnego zestawu kopii zapasowej, w którym program Norton 360 Online utworzył wcześniej kopię zapasową.

  • W celu zmiany zestawu kopii zapasowej można użyć opcji Wyświetl wszystko.

Pliki

Przedstawia łączną liczbę plików i łączny rozmiar plików, które można przywrócić z wybranego zestawu kopii zapasowej

Dostępne są następujące opcje:

  • Za pomocą pola wyboru Przywróć wszystkie pliki i kategorie można wybrać lub usunąć wszystkie kategorie plików.

  • Można wybrać pliki z kategorii plików, które ma przywrócić program Norton 360 Online. W celu wybrania pliku można użyć łącza Przeglądaj w poszukiwaniu plików i folderów.

    Dla wybranego zestawu kopii zapasowej można również wyświetlić łączną liczbę plików wybranych do przywrócenia. Można również wyświetlić łączny rozmiar liczbę plików wybranych do przywrócenia.

  • Można wyszukać pliki i foldery według nazw w celu ich dodania lub usunięcia z zestawu kopii zapasowej wybranego do przywrócenia. Można również wyszukać pliki o określonym rozszerzeniu.

Pliki, które nie zostaną przywrócone będą nadal zapisane w kopii zapasowej i można je będzie przywrócić innym razem.

Przywróć do

Przedstawia miejsce na komputerze, w którym zostaną zapisane przywracane pliki.

Dostępne są następujące opcje:

  • Program Norton 360 Online wyświetla domyślnie oryginalne lokalizacje plików. Można przywrócić pliki w ich oryginalnych lokalizacjach albo przejść do nowej lokalizacji i przywrócić w niej pliki.

Lokalizację przywracania można zmienić za pomocą opcji Zmień.

Jeśli pliki są przywracane w ich oryginalnej lokalizacji, program Norton 360 Online zastępuje nimi pliki o tych samych nazwach przechowywane w danym miejscu. Aby uniknąć zamiany plików, można wybrać inną lokalizację docelową przywracanych plików.

Jeśli program Norton 360 Online został ponownie zainstalowany, należy wybrać odpowiedni zestaw kopii zapasowej, zawierający dane, które mają zostać przywrócone na komputerze. W celu wybrania odpowiedniego zestawu kopii zapasowej można użyć przycisku Wyświetl wszystko.

W celu przywrócenia plików można użyć opcji Przywróć pliki. Jeśli w lokalizacji przywracania znajdują się już pliki o identycznych nazwach, program Norton 360 Online wyświetla pytanie, czy użytkownik chce zastąpić pliki. Można użyć pola wyboru Zapamiętaj tę decyzję w oknie dialogowym Potwierdź zastąpienie, aby przywrócić wszystkie pliki w oryginalnej lokalizacji.

Przywracanie plików

Wybieranie plików do przywrócenia

Przywracanie pliku z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton

Wybieranie lokalizacji docelowej przywracania

Przywracanie plików za pomocą funkcji Autouruchamianie przywracania programu Norton 360 Online

Funkcja Norton Backup and Restore - informacje

Rozwiązania problemów z kopiami zapasowymi - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7520592_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/07/2011