Inne produkty

Przywracanie plików - przywracanie plików z zestawu kopii zapasowej

Funkcji Przywracanie można użyć w celu ponownego skopiowania na komputer plików, których kopie zapasowe były wcześniej tworzone.

Przywracając pliki, można zmienić dowolne z następujących ustawień:

Przywróć z

Przedstawia zestaw kopii zapasowej, z którego mają zostać przywrócone pliki.

Dostępne są następujące opcje:

  • Domyślnie program Norton 360 wyświetla lokalizację kopii zapasowej najnowszego zestawu kopii zapasowej i oryginalne lokalizacje plików. Opcję Przywróć z zestawu kopii zapasowej można jednak zmienić, aby przywrócić pliki z dowolnego zestawu kopii zapasowej, w którym program Norton 360 utworzył wcześniej kopię zapasową.

  • W celu zmiany zestawu kopii zapasowej można użyć opcji Wyświetl wszystko.

Pliki

Przedstawia łączną liczbę plików i łączny rozmiar plików, które można przywrócić z wybranego zestawu kopii zapasowej

Dostępne są następujące opcje:

  • Za pomocą pola wyboru Przywróć wszystkie pliki i kategorie można wybrać lub usunąć wszystkie kategorie plików.

  • Można wybrać pliki z kategorii plików, które ma przywrócić program Norton 360. W celu wybrania pliku można użyć łącza Przeglądaj w poszukiwaniu plików i folderów.

    Dla wybranego zestawu kopii zapasowej można również wyświetlić łączną liczbę plików wybranych do przywrócenia. Można również wyświetlić łączny rozmiar liczbę plików wybranych do przywrócenia.

  • Można wyszukać pliki i foldery według nazw w celu ich dodania lub usunięcia z zestawu kopii zapasowej wybranego do przywrócenia. Można również wyszukać pliki o określonym rozszerzeniu.

Pliki, które nie zostaną przywrócone będą nadal zapisane w kopii zapasowej i można je będzie przywrócić innym razem.

Przywróć do

Przedstawia miejsce na komputerze, w którym zostaną zapisane przywracane pliki.

Dostępne są następujące opcje:

  • Program Norton 360 wyświetla domyślnie oryginalne lokalizacje plików. Można przywrócić pliki w ich oryginalnych lokalizacjach albo przejść do nowej lokalizacji i przywrócić w niej pliki.

Lokalizację przywracania można zmienić za pomocą opcji Zmień.

Jeśli pliki są przywracane w ich oryginalnej lokalizacji, program Norton 360 zastępuje nimi pliki o tych samych nazwach przechowywane w danym miejscu. Aby uniknąć zamiany plików, można wybrać inną lokalizację docelową przywracanych plików.

Przypisane do konta Norton Account miejsce w magazynie online można rozdzielić do użytku wielu komputerów.

Jeśli program Norton 360 został ponownie zainstalowany, należy wybrać odpowiedni zestaw kopii zapasowej, zawierający dane, które mają zostać przywrócone na komputerze. W celu wybrania odpowiedniego zestawu kopii zapasowej można użyć przycisku Wyświetl wszystko.

W celu przywrócenia plików można użyć opcji Przywróć pliki. Jeśli w lokalizacji przywracania znajdują się już pliki o identycznych nazwach, program Norton 360 wyświetla pytanie, czy użytkownik chce zastąpić pliki. Można użyć pola wyboru Zapamiętaj tę decyzję w oknie dialogowym Potwierdź zastąpienie, aby przywrócić wszystkie pliki w oryginalnej lokalizacji.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7520592_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 12/10/2010