Odblokowanie wyłączonego komputera

Wyłączony komputer można odblokować dopiero po jego odzyskaniu, ponieważ wskutek wyłączenia komputera zamykany jest system komputera. Nikt nie może uzyskać dostępu do komputera, dopóki na ekranie startowym nie zostanie podane prawidłowe hasło użytkownika.

Jeśli użytkownik nie pamięta hasła użytkownika, może z innego komputera zalogować się do internetowego portalu programu Norton Anti-Theft i sprawdzić hasło.

Aby odblokować wyłączony komputer:

  1. Po odzyskaniu wyłączonego komputera uruchom go.

  2. Na wyświetlonym ekranie startowym wybierz opcję 1, a następnie wprowadź hasło użytkownika ustawione podczas włączania programu Intel Anti-Theft.

    Po odblokowaniu komputera połącz się z niego z Internetem, aby sprawdzić zaktualizowany stan w witrynie internetowej.

Strona internetowa programu Norton Anti-Theft - informacje

Blokowanie urządzenia

Wyłączanie komputera

Odblokowanie urządzenia

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v75156124_NAT_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/04/2013