Wyłączanie komputera

W razie zgubienia lub kradzieży komputera zawierającego krytyczne informacje można wyłączyć komputer. Nikt nie może uzyskać dostępu do wyłączonego komputera, dopóki nie zostanie podane prawidłowe hasło użytkownika.

Opcja Wyłącz urządzenie jest dostępna tylko na komputerach wyposażonych w mikroukład obsługujący technologię Intel Anti-Theft.

Zalety tej opcji zaawansowanej są następujące:

 • Wskutek wyłączenia komputera zamykany jest system komputera i dane są bezpieczne.

 • Nikt nie może wymazać danych znajdujących się na komputerze.

Wady tej opcji zaawansowanej są następujące:

 • Nie można śledzić lokalizacji komputera.

  Można sprawdzić tylko ostatnią lokalizację przechwyconą przed wyłączeniem komputera.

 • Nie można wyświetlić zdjęć osoby aktualnie będącej w posiadaniu komputera.

  Można wyświetlić tylko ostatnich 10 zdjęć zrobionych przed wyłączeniem urządzenia.

  W razie wyłączenia komputera nie można śledzić jego lokalizacji ani zrobić za jego pomocą zdjęć.

Aby wyłączyć komputer:

 1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do następującego adresu URL: http://antitheft.norton.com.

 2. Na stronie programu Norton Anti-Theft kliknij pozycję Zaloguj się tutaj.

 3. W wyświetlonym oknie wprowadź poświadczenia konta Norton Account, aby zalogować się na konto.

 4. W lewym okienku kliknij nazwę komputera w obszarze Moje urządzenia.

 5. Na wyświetlonej stronie kliknij pozycję Zablokuj urządzenie.

 6. Na stronie Zablokuj urządzenie wybierz opcję Wyłącz urządzenie.

 7. Kliknij pozycję Zablokuj urządzenie.

Strona internetowa programu Norton Anti-Theft - informacje

Blokowanie urządzenia

Odblokowanie wyłączonego komputera

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v75155813_NAT_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/04/2013