Wyłączanie funkcji Intel Anti-Theft

Gdy nie wiadomo, jak często będzie używany komputer, można wyłączyć funkcję Intel Anti-Theft. W razie wyłączenia funkcji Intel Anti-Theft komputer nie wyłączy się sam, nawet w razie długiego nieużywania.

Aby wyłączyć program Intel Anti-Theft:

  1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na stronę http://antitheft.norton.com.

  2. Na stronie programu Norton Anti-Theft kliknij pozycję Zaloguj się tutaj.

  3. W wyświetlonym oknie wprowadź poświadczenia konta Norton Account, aby zalogować się na konto.

  4. W lewym okienku kliknij nazwę komputera w obszarze Moje urządzenia.

  5. Kliknij ikonę dostępną obok nazwy komputera.

  6. Na wyświetlonej stronie kliknij pozycję Wyłącz program Intel Anti-Theft.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v75154176_NAT_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/04/2013