Inne produkty

Konfigurowanie funkcji Intel Anti-Theft

Firma Symantec zaleca skonfigurowanie funkcji Intel Anti-Theft natychmiast po zakupieniu komputera. Konfigurując funkcję Intel Anti-Theft, można zabezpieczyć najważniejsze informacje i dane przechowywane na komputerze.

Funkcję Intel Anti-Theft należy włączyć przed skonfigurowaniem zegara wyłączenia i hasła użytkownika.

Należy skonfigurować następujące ustawienia:

 • Zegar wyłączenia : czas, przez który komputer może pozostawać odłączony od Internetu. Jeśli komputer nie połączy się z Internetem przez skonfigurowany czas, zostanie automatycznie wyłączony.

 • Hasło : hasło wprowadzone podczas włączania funkcji Intel Anti-Theft.

Aby skonfigurować funkcję Intel Anti-Theft:

 1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do następującego adresu URL: http://antitheft.norton.com.

 2. Na stronie programu Norton Anti-Theft kliknij pozycję Zaloguj się tutaj.

 3. W wyświetlonym oknie wprowadź poświadczenia konta Norton, aby zalogować się na konto.

 4. W lewym okienku kliknij nazwę komputera w obszarze Moje urządzenia.

 5. Kliknij ikonę Intel Anti-Theft dostępną obok nazwy komputera.

 6. Na wyświetlonej stronie kliknij pozycję Konfiguruj.

 7. Na wyświetlonej stronie, w sekcji Zegar wyłączenia zaznacz opcję Włącz zegar.

 8. W obszarze Włącz zegar przesuń suwak, aby ustawić żądaną liczbę dni.

 9. Pole tekstowe Hasło zawiera hasło użytkownika wprowadzone podczas włączania funkcji Intel Anti-Theft.

 10. Kliknij przycisk Zapisz.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v75154174_NAT_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/04/2013