Inne produkty

Włączanie programu Intel Anti-Theft

Opcja Intel Anti-Theft jest dostępna tylko na komputerach wyposażonych w mikroukład obsługujący technologię Intel Anti-Theft. Włączając program Intel Anti-Theft, można zapewnić dodatkowe zabezpieczenia danych przechowywanych na komputerze.

Po włączeniu programu Intel Anti-Theft można wykonać następujące zadania:

  • Zdalnie wyłączyć zgubiony lub ukradziony komputer. Zgubiony lub skradziony komputer można wyłączyć tylko w przypadku, gdy komputer pracuje w trybie online.

  • Skonfigurować komputer do automatycznego wyłączenia, jeśli komputer nie połączy się z Internetem w skonfigurowanym czasie.

Wskutek wyłączenia komputera zamykany jest system komputera. Nikt nie może uzyskać dostępu do komputera, dopóki nie zostanie podane prawidłowe hasło użytkownika.

Aby włączyć program Intel Anti-Theft:

  1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do następującego adresu URL: http://antitheft.norton.com.

  2. Na stronie programu Norton Anti-Theft kliknij pozycję Zaloguj się tutaj.

  3. W wyświetlonym oknie wprowadź poświadczenia konta Norton, aby zalogować się na konto.

  4. W lewym okienku kliknij nazwę komputera w obszarze Moje urządzenia.

  5. Kliknij ikonę Intel Anti-Theft dostępną obok nazwy komputera.

  6. Na wyświetlonej stronie kliknij pozycję Włącz program Intel Anti-Theft.

  7. Wpisz hasło użytkownika, które ma umożliwiać odblokowanie komputera po jego odzyskaniu.

  8. Kliknij przycisk Zapisz.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v75154170_NAT_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/04/2013