Inne produkty

Napraw problem z łączeniem się z Internetem za pomocą programu z obsługą sieci WWW

Te kroki dotyczą aktualnych wersji produktów Norton. Jeśli masz starszą wersję lub nie znasz wersji produktu, przejdź do Centrum aktualizacji Norton.

KROK 1

Zmodyfikuj reguły zapory dotyczące programów

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia.

 3. W oknie Ustawienia kliknij pozycję Zapora.

 4. Na karcie Kontrola programów w kolumnie Program przejdź na liście do pliku wykonywalnego programu, którego nie możesz użyć.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Gdy znajdziesz wpis pliku wykonywalnego programu, zmień ustawienie dostępu na Zezwalaj i przejdź do wiersza 15.

  • Jeśli nie możesz znaleźć wpisu pliku wykonywalnego, kliknij pozycję Dodaj.

 6. Przejdź do pliku wykonywalnego programu, który chcesz skonfigurować, zaznacz go i kliknij przycisk OK.

 7. Z listy rozwijanej wybierz opcję Ręczna konfiguracja i kliknij przycisk OK.

 8. W oknie Dodawanie reguły wybierz opcję Zezwalaj, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 9. Wybierz opcję Połączenia do i od innych komputerów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 10. Wybierz opcję Wszystkie komputery, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 11. Jeśli reguła ma dotyczyć wszystkich portów, wybierz opcję Wszystkie typy komunikacji (wszystkie porty, lokalne i zdalne) i kliknij przycisk Dalej

 12. Wybierz pozycję Utwórz wpis w dzienniku historii zabezpieczeń i kliknij przycisk Dalej.

 13. Wpisz opis reguły i kliknij przycisk Dalej.

 14. Przeczytaj wyświetlone informacje na temat reguły. Jeśli są poprawne, kliknij przycisk Zakończ.

 15. W oknie Zapora kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

  Jeśli problem nie ustępuje, przejdź do kroku 2.

KROK 2

Zmień poziom zaufania komputera sieciowego

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia.

 3. W oknie Ustawienia kliknij pozycję Zapora.

 4. Na karcie Ustawienia ogólne, w obszarze Ustawienia sieci, obok pozycji Zaufanie sieci kliknij pozycję Konfiguruj.

 5. Na mapie sieci kliknij nazwę komputera sieciowego, którego poziom zaufania chcesz zmienić.

 6. W obszarze Poziom zaufania z listy rozwijanej wybierz opcję Pełne zaufanie.

 7. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK.

 8. Kliknij przycisk Zamknij.

  Jeśli problem nie ustępuje, przejdź do kroku 3.

KROK 3

Odinstaluj produkt zabezpieczający firmy innej niż Symantec

  Ten problem może być skutkiem konfliktu z zainstalowanym na komputerze programem zabezpieczającym firmy innej niż Symantec. Jeśli nie używasz żadnego produktu zabezpieczającego firmy innej niż Symantec, możesz pominąć ten krok.

  W celu uzyskania instrukcji usuwania z komputera produktu zabezpieczającego firmy innej niż Symantec można również zapoznać się z dokumentacją programu lub skontaktować z jego producentem.

 1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 2. Wpisz poniższy tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  appwiz.cpl

 3. Na liście aktualnie zainstalowanych programów zaznacz produkt zabezpieczający firmy innej niż Symantec, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj lub Usuń.

 4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

 5. Po ukończeniu dezinstalacji ponownie uruchom komputer.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v74038782
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 19/07/2019