Inne produkty

Zarządzanie instalacjami w urządzeniach

Zarządzanie instalacjami w urządzeniach za pomocą usługi konta Norton

 1. Konto Norton wyświetla bieżący stan zarządzanych urządzeń i szczegółowe informacje o zainstalowanych produktach.

  W przypadku każdego urządzenia zarejestrowanego na koncie Norton można:

  • Sprawdzić, czy urządzenie jest obecnie chronione, i naprawić ewentualne problemy.

  • Aktywować produkt zdalnie przy użyciu innego klucza produktu.

   Funkcje te są obsługiwane wyłącznie w oprogramowaniu Norton AntiVirus 2013 i Norton Internet Security 2013.

  • Sprawdzić, czy urządzenie działa w trybie online, lub zmienić jego nazwę.

  • Wyświetlić szczegółowe informacje o zainstalowanych produktach lub usunąć urządzenie z konta Norton.

  • Odnowić subskrypcję, jeśli jej okres ważności dobiega końca.

  • Odinstalować produkt z urządzenia.

  • Łatwo przejść do witryny internetowej produktu (tylko produkty Norton Family i Norton AntiTheft).

 2. W przypadku korzystania z produktu Norton AntiVirus lub Norton Internet Security problemy wykryte w zdalnym urządzeniu są wyświetlane w obszarze Stan ostrzegawczy w portalu.

  Aby rozwiązać taki problem, kliknij przycisk Napraw teraz. Jeśli urządzenie działa w trybie offline, żądanie jest dodawane do kolejki i wysyłane do urządzenia po przejściu do trybu online.

 3. Usługa Norton wysyła powiadomienie e-mail w przypadku wykrycia problemu, gdy urządzenie nie jest zabezpieczone. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z ostrzeżeniem można zalogować się i zdalnie rozwiązać problem.

  Aby wyłączyć te powiadomienia, zaloguj się na konto Norton, kliknij pozycję Powiadomienia w głównym interfejsie użytkownika, a następnie skonfiguruj preferencje w wyświetlonym wyskakującym oknie.

 4. Do konta Norton można dodać maksymalnie 25 urządzeń. Aby dodać urządzenie bezpośrednio z poziomu konta Norton, zaloguj się na stronie za pomocą tego urządzenia.

  Po zalogowaniu się do witryny przy użyciu urządzenia, które ma zostać dodane, kliknij przycisk Dodaj urządzenie, a następnie po wyświetleniu wyskakującego okna potwierdź zamiar dodania tego urządzenia.

 5. Po dodaniu urządzenia do konta Norton będzie można zdalnie instalować produkty. Kliknij pozycję Dodaj produkty, aby wyświetlić listę zarejestrowanych produktów dostępnych do instalacji. Wybierz z listy produkt, który ma zostać zainstalowany.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v73972831_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Ostatnia modyfikacja: 05/03/2015