Inne produkty

Wycofywanie poprzedniej sesji naprawy w narzędziu Norton Bootable Recovery Tool

Ze względu na stosowane agresywne techniki przeskanowanie systemu za pomocą narzędzia Norton Bootable Recovery Tool może spowodować usunięcie niektórych plików lub kluczy rejestru aplikacji innych firm zainstalowanych w komputerze. W razie potrzeby można wycofać sesję naprawy, aby anulować wprowadzone zmiany.

Wycofanie sesji naprawy powoduje przywrócenie wszystkich elementów usuniętych podczas sesji wraz ze wszystkimi znanymi zagrożeniami.

Wycofywanie poprzedniej sesji naprawy

  1. Uruchom narzędzie Norton Bootable Recovery Tool.

  2. W oknie Norton Bootable Recovery Tool kliknij pozycję Zaawansowane skanowanie naprawcze.

  3. Aby sprawdzić i wycofać zmiany wprowadzone podczas poprzedniej sesji skanowania, kliknij pozycję Cofnij.

  4. Wybierz sesję naprawy, którą chcesz wycofać, a następnie kliknij przycisk Cofnij.

    Po rozpoczęciu tego procesu nie będzie można anulować operacji do momentu wycofania wszystkich zmian wprowadzonych podczas sesji naprawy.

  5. Gdy narzędzie Norton Bootable Recovery Tool zakończy wycofywanie zmian, będzie można powrócić do głównego okna i uruchomić kolejne skanowanie.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v73972810_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 12/02/2016