Inne produkty

Konto Norton - strona Ustawienia konta

Strona Ustawienia konta umożliwia dostęp do informacji związanych z kontem Norton użytkownika.

Za pomocą tej strony można:

  • Wyświetlić i zmienić ustawienia subskrypcji

  • Włączanie lub wyłączanie Automatycznego odnawiania

  • Wyświetlić i zaktualizować informacje osobiste, takie jak nazwisko, adres e-mail i numer telefonu

  • Zmienić hasło konta Norton

  • Skonfigurować uwierzytelnianie dwuskładnikowe konta Norton

  • Wyświetlić i zaktualizować dane rozliczeniowe, takie jak adres rozliczeniowy, metoda płatności i szczegóły banku

  • Skonfigurować preferencje komunikacji

  • Wyświetlić historię zamówień i zestawienie zamówień dla wszystkich kupionych usług Norton

Na stronie Ustawienia konta można uzyskać dostęp do następujących sekcji:

Moja subskrypcja

Umożliwia wyświetlenie listy wszystkich usług Norton zarejestrowanych na koncie Norton i zmianę ustawień automatycznego odnawiania.

Przełącznik WŁ./WYŁ. dostępny obok polecenia Automatyczne odnawianie umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznego odnawiania dla danej subskrypcji Norton.

Firma Symantec zaleca niewyłączanie usługi automatycznego odnawiania. Jeśli Twoja subskrypcja Norton zawiera usługę Norton Virus Protection Promise i wyłączysz automatyczne odnawianie usług Norton, utracisz możliwość korzystania z usługi Norton Virus Protection Promise i innych związanych z nią korzyści.

Można ustawić opcje automatycznego odnawiania dla subskrypcji Norton. Usługa ta zapewnia korzystającym z niej użytkownikom dostęp do aktualizacji i nieprzerwaną ochronę, rok za rokiem. Aby uzyskać informacje na temat automatycznego odnawiania, Usługa automatycznego odnawiania - informacje

Dane osobowe

Umożliwia wyświetlanie i zaktualizowanie informacji o koncie.

Możesz zaktualizować zarejestrowany adres e-mail, hasło konta Norton oraz imię i nazwisko i adres. Możesz także ustawić preferencje poczty e-mail i zabezpieczyć konto za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Więcej informacji o uwierzytelnianiu dwuskładnikowym podano w artykule Konto Norton - uwierzytelnienie dwuskładnikowe.

Preferencje komunikacji

Pozwala ustawić preferencje komunikacji dla usługi LifeLock.

Karta Preferencje komunikacji jest widoczna tylko wtedy, gdy Twoja subskrypcja obejmuje usługi LifeLock.

Możesz zmienić swoje dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu i preferencje wiadomości tekstowych.

Dane rozliczeniowe

Umożliwia wyświetlanie i zmienianie danych rozliczeniowych.

Można wyświetlać i zmieniać adres rozliczeniowy oraz opcje płatności, takie jak szczegóły karty kredytowej, szczegóły karty płatniczej i szczegóły internetowego konta bankowego.

Historia zamówień

Umożliwia wyświetlenie historii zamówień dotyczących zakupu usług Norton.

W przypadku każdej kupionej usługi Norton można sprawdzić datę zamówienia, numer zamówienia i bieżący stan zamówienia. Można kliknąć numer zamówienia, aby wyświetlić pełne zestawienie zamówienia i wydrukować fakturę.

Można również wybrać opcję anulowania zamówienia lub zapisać zamówienie złożone online. Jeśli zamówienie nie zostało potwierdzone, szczegóły zamówienia są wyświetlane na stronie Moja subskrypcja. Po potwierdzeniu zamówienie jest wyświetlane w historii zamówień.

Jeśli przy logowaniu na konto Norton pojawi się komunikat Twoje konto Norton wymaga uwagi, może być konieczne wykonanie dodatkowych zadań. Więcej informacji.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v73858085_NortonM_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Mac OS X, Windows, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 28/11/2018