Napraw wszystko

Większość problemów, takich jak wykrycie wirusa lub programu typu spyware albo problem z ustawieniami zapory, jest rozwiązywanych automatycznie. Niemniej jednak, niektóre problemy wymagają interwencji użytkownika.

W oknie Napraw wszystko wyświetlane są następujące informacje:

  • Problemy wymagające podjęcia działania przez użytkownika.

  • Funkcje systemu ochrony, które są wyłączone i należy je włączyć, aby zapewnić pełną ochronę komputera.

  • Dostępność miejsca na kopię zapasową online.

  • Stan subskrypcji produktu marki Norton.

Kolumna Opis zawiera listę problemów zidentyfikowanych przez program Norton 360 i ich opisy. Kolumna Działanie przedstawia zalecane w przypadku danego problemu działanie. Można kliknąć łącze wyświetlane obok problemu, aby zezwolić programowi Norton 360 na rozwiązanie tego problemu. Można także użyć przycisku Napraw wszystko, aby wyeliminować wszystkie problemy wyświetlane w oknie Napraw wszystko.

Aby rozwiązać określone problemy, konieczne może być wykonanie przez użytkownika dalszych działań w innym oknie lub programie.

Następujące działania naprawcze wymagają podjęcia dodatkowego działania przez użytkownika.

  • W przypadku niektórych działań, takich jak aktualizacja programu Norton 360, konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

    Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat Ponownie uruchom, aby zastosować zmiany, użytkownik musi go zatwierdzić.

  • Jeśli użytkownik nie zrobił tego wcześniej, w przypadku problemu dotyczącego funkcji Kopia zapasowa konieczne może być skonfigurowanie kopii zapasowej.

    Jeżeli problemy dotyczą istniejącej kopii zapasowej, konieczna może być zmiana jej lokalizacji lub innego ustawienia.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v7344193_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 11/08/2010