Inne produkty

Napraw wszystko

Większość problemów, takich jak wykrycie wirusa lub programu typu spyware albo problem z ustawieniami zapory, jest rozwiązywanych automatycznie. Niemniej jednak, niektóre problemy wymagają interwencji użytkownika.

W oknie Napraw wszystko wyświetlane są następujące informacje:

  • Problemy wymagające podjęcia działania przez użytkownika.

  • Funkcje systemu ochrony, które są wyłączone i należy je włączyć, aby zapewnić pełną ochronę komputera.

  • Dostępność miejsca na kopię zapasową online.

  • Stan subskrypcji produktu marki Norton.

Kolumna Opis zawiera listę problemów zidentyfikowanych przez program Norton 360 i ich opisy. Kolumna Działanie przedstawia zalecane w przypadku danego problemu działanie. Można kliknąć łącze wyświetlane obok problemu, aby zezwolić programowi Norton 360 na rozwiązanie tego problemu. Można także użyć przycisku Napraw wszystko, aby wyeliminować wszystkie problemy wyświetlane w oknie Napraw wszystko.

Aby rozwiązać określone problemy, konieczne może być wykonanie przez użytkownika dalszych działań w innym oknie lub programie.

Następujące działania naprawcze wymagają podjęcia dodatkowego działania przez użytkownika.

  • W przypadku niektórych działań, takich jak aktualizacja programu Norton 360, konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

    Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat Ponownie uruchom, aby zastosować zmiany, użytkownik musi go zatwierdzić.

  • Jeśli użytkownik nie zrobił tego wcześniej, w przypadku problemu dotyczącego funkcji Kopia zapasowa konieczne może być skonfigurowanie kopii zapasowej.

    Jeżeli problemy dotyczą istniejącej kopii zapasowej, konieczna może być zmiana jej lokalizacji lub innego ustawienia.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7344193_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 11/08/2010