Inne produkty

Instalowanie agenta Norton Anti-Theft przy użyciu adresu URL na karcie lub w wiadomości e-mail

Agenta Norton Anti-Theft można zainstalować za pomocą adresu URL podanego na karcie lub w wiadomości e-mail otrzymanej po zakupieniu programu Norton Anti-Theft. Program Norton Anti-Theft chroni urządzenie użytkownika za pomocą agenta Norton Anti-Theft. Agenta Norton Anti-Theft należy zainstalować na każdym urządzeniu, które ma być chronione. Po zainstalowaniu agenta można z dowolnego miejsca śledzić urządzenie przy użyciu dowolnego zgodnego urządzenia połączonego z Internetem.

Aby pobrać i zainstalować agenta Norton Anti-Theft w systemie Windows:

 1. Zaloguj się do portalu Norton Anti-Theft przy użyciu adresu URL podanego na karcie lub w wiadomości e-mail otrzymanej po zakupieniu programu Norton Anti-Theft.

 2. Kliknij pozycję Zaloguj się teraz.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli masz konto Norton, podaj poświadczenia konta Norton i zaloguj się.

  • Jeśli nie masz konta Norton, kliknij pozycję Zarejestruj teraz i utwórz konto Norton. Patrz Tworzenie konta Norton.

 4. Na stronie Aktywuj usługę Norton Anti-Theft, w polu tekstowym Klucz produktu wpisz klucz produktu dostępny w pakiecie wersji detalicznej.

 5. Kliknij pozycję Zweryfikuj.

 6. Na stronie Konfigurowanie programu Norton Anti-Theft kliknij pozycję Rozpocznij pobieranie.

 7. Kliknij dwukrotnie pobrany plik.

 8. Kliknij przycisk Uruchom.

 9. Kliknij pozycję Umowa licencyjna, przeczytaj umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 10. Kliknij przycisk Zgadzam się i instaluję.

Aby pobrać i zainstalować agenta Norton Anti-Theft w systemie Android:

 1. Na ekranie Home (Strona główna) stuknij ikonę przeglądarki internetowej.

 2. Zaloguj się do portalu Norton Anti-Theft przy użyciu adresu URL podanego na karcie lub w wiadomości e-mail otrzymanej po zakupieniu programu Norton Anti-Theft.

 3. Na stronie programu Norton Anti-Theft stuknij pozycję Zaloguj się tutaj.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli masz konto Norton, podaj poświadczenia konta Norton i zaloguj się.

  • Jeśli nie masz konta Norton, kliknij pozycję Zarejestruj teraz i utwórz konto Norton. Patrz Tworzenie konta Norton.

 5. Na stronie Aktywuj usługę Norton Anti-Theft, w polu tekstowym Klucz produktu wpisz klucz produktu dostępny w pakiecie wersji detalicznej.

 6. Kliknij pozycję Zweryfikuj.

 7. Na stronie Konfigurowanie programu Norton Anti-Theft stuknij pozycję Uzyskaj w serwisie Google Play.

 8. Jeśli wyświetlony zostanie monit o podanie klucza produktu, w polu Klucz produktu wpisz klucz produktu dostępny w pakiecie wersji detalicznej.

 9. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Aby pobrać i zainstalować agenta Norton Anti-Theft w systemie Mac:

 1. Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze Macintosh, na którym chcesz zainstalować agenta Norton Anti-Theft.

 2. Zaloguj się do portalu Norton Anti-Theft przy użyciu adresu URL podanego na karcie lub w wiadomości e-mail otrzymanej po zakupieniu programu Norton Anti-Theft.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli masz konto Norton, podaj poświadczenia konta Norton i zaloguj się.

  • Jeśli nie masz konta Norton, kliknij pozycję Zarejestruj teraz i utwórz konto Norton. Patrz Tworzenie konta Norton.

 4. Na stronie Aktywuj usługę Norton Anti-Theft, w polu tekstowym Klucz produktu wpisz klucz produktu dostępny w pakiecie wersji detalicznej.

 5. Kliknij pozycję Zweryfikuj.

 6. Na stronie Konfigurowanie programu Norton Anti-Theft kliknij pozycję Pobierz dla systemu Mac.

 7. Kliknij dwukrotnie pobranego instalatora programu Norton Anti-Theft.

 8. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij pozycję Kontynuuj.

 9. W oknie Instalator programu &Norton Anti-Theft - zapraszamy kliknij pozycję Kontynuuj.

 10. Przeczytaj tekst Ważne informacje, a następnie kliknij pozycję Kontynuuj.

 11. Zapoznaj się z umową licencyjną na oprogramowanie, a następnie kliknij pozycję Kontynuuj.

 12. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Zgadzam się.

 13. W oknie Uwierzytelnienie wpisz nazwę konta administratora i hasło, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj oprogramowanie.

 14. W wyświetlonym oknie dialogowym z monitem o ponowne uruchomienie komputera Mac kliknij pozycję Kontynuuj instalację.

 15. W oknie Rejestracja wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wpisz nazwę i hasło konta Norton, wpisz nazwę urządzenia, a następnie kliknij pozycję Kontynuuj, aby aktywować program Norton Anti-Theft.

  • Kliknij pozycję Aktywuj później, aby zainstalować wersję próbną programu Norton Anti-Theft. Produkt można aktywować w każdej chwili w czasie okresu próbnego.

 16. W oknie Rejestracja powiodła się kliknij pozycję Kontynuuj.

 17. W oknie Instalacja powiodła się kliknij pozycję Ponownie uruchom.

Aby ukończyć proces instalacji, musisz ponownie uruchomić komputer. Jeśli jest to pierwsza instalacja w systemie Mac, po ponownym uruchomieniu zostanie wyświetlony komunikat w celu wybrania usług lokalizacji. Program Norton Anti-Theft używa usług lokalizacji do określania lokalizacji. Firma Symantec zaleca kliknięcie pozycji Zezwalaj, aby umożliwić programowi Norton Anti-Theft używanie usług podstawowych lokalizacji firmy Apple. Jeśli klikniesz pozycję Nie zezwalaj, program Norton Anti-Theft używać będzie usług lokalizacji Skyhook.

Program Norton Anti-Theft - informacje

Agent Norton Anti-Theft - informacje

Rejestrowanie się w usłudze Norton Anti-Theft

Pobieranie i instalowanie agenta Norton Anti-Theft

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v73203570_NAT_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/04/2013