Aktualizacja adresu URL

Funkcja Sejf tożsamości umożliwia zmianę adresu URL strony internetowej, dla której zapisano dane logowania. Do zmiany adresu URL strony logowania do witryny internetowej służy pole Zaktualizuj adres URL. Zaktualizowany adres URL musi należeć do tej samej domeny, co bieżący adres URL. Jeśli na przykład bieżący adres URL to http://www.symantec.com, to można go zmienić na http://www.symantec.com/norton/support.jsp. Nie można jednak zmienić go na http://www.symantec.edu.

Należy sprawdzić, czy wpisany adres URL odpowiada adresowi URL żądanej strony internetowej.

Edycja lub usuwanie danych logowania

Zapisywanie danych logowania

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v73174678_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 08/08/2013