Moje konto

Strona Moje konto umożliwia dostęp do informacji związanych z kontem Norton użytkownika.

Za pomocą tej strony można:

 • Wyświetlić wszystkie kupione programy Norton

 • Wyświetlić klucze wszystkich programów Norton użytkownika

 • Usunąć licencję urządzenia na program Norton

 • Wyświetlić i zmienić ustawienia subskrypcji

 • Wyświetlić i zaktualizować informacje osobiste, takie jak nazwisko, adres e-mail i numer telefonu

 • Zmienić hasło konta Norton

 • Wyświetlić i zaktualizować dane rozliczeniowe, takie jak adres rozliczeniowy, metoda płatności i szczegóły banku

 • Ustawić preferencje

 • Wyświetlić historię zamówień i zestawienie zamówień dla wszystkich kupionych programów Norton

Na stronie Moje konto można uzyskać dostęp do następujących sekcji:

Szczegóły produktu

Umożliwia wyświetlenie szczegółów produktów marki Norton skojarzonych z kontem Norton użytkownika.

Klikając żądany produkt marki Norton, można wyświetlić następujące szczegóły:

 • klucz produktu, numer seryjny produktu i ilość miejsca w magazynie online.

 • Zarządzaj moimi instalacjami Umożliwia sprawdzenie aktualnie używanej i dostępnej liczby licencji na stanowiska. Można sprawdzić nazwy urządzeń, na których produkt jest aktualnie zainstalowany oraz daty pierwszej instalacji produktu na poszczególnych urządzeniach.

 • Magazyn Umożliwia sprawdzenie łącznej ilości miejsca w magazynie online, zajętego i dostępnego na koncie.

 • Ustawienia subskrypcji Umożliwiają włączenie lub wyłączenie usługi automatycznego odnawiania. Przełącznik WŁ./WYŁ. dostępny w tej sekcji umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznego odnawiania dla danego produktu marki Norton.

Dostępne są następujące opcje:

 • Usuń licencję

  Umożliwia usunięcie licencji na program Norton zarejestrowanej dla urządzenia. Tego samego klucza licencyjnego można użyć ponownie w celu użycia produktu na innym urządzeniu.

  Jeśli na przykład program Norton jest zainstalowany na nieużywanym już urządzeniu, można zwolnić licencję na program Norton dla tego urządzenia. Po zwolnieniu licencji można zainstalować program Norton na innym urządzeniu.

 • Kup klucz

  Umożliwia kupienie dodatkowego klucza programu Norton w celu ochrony następnych urządzeń.

  Jeśli produkt marki Norton został użyty na wszystkich dostępnych urządzeniach, za pomocą tej opcji można zapewnić ochronę dodatkowym urządzeniom.

 • Pobierz

  Umożliwia pobranie i zainstalowanie programu Norton na urządzeniu.

  Opcja ta jest wyświetlana tylko w przypadku obsługiwanych na danym urządzeniu produktów, na które użytkownik ma licencję.

 • Odnów teraz

  Umożliwia odnowienie subskrypcji programu Norton.

  Opcja Odnów teraz jest wyświetlana tylko w przypadku, gdy ważność subskrypcji programu Norton już wygasła lub wygaśnie w ciągu 30 dni.

 • Otwórz Norton Rescue Tools

  Umożliwia uzyskanie dostępu do witryny internetowej programu Norton Bootable Recovery Tool.

  Narzędzia Norton Rescue Tools umożliwiają rozwiązanie każdego problemu związanego z instalacją programów Norton.

 • Kup dodatkowe miejsce na dysku

  Umożliwia dokupienie dodatkowego miejsca w magazynie online na kopie zapasowe ważnych danych.

Automatyczne odnawianie i subskrypcje

Umożliwia wyświetlenie listy wszystkich produktów marki Norton zarejestrowanych na koncie Norton Account i zmianę ustawień automatycznego odnawiania.

Przełącznik WŁ./WYŁ. dostępny w kolumnie Automatyczne odnawianie umożliwia wyłączenie automatycznego odnawiania dla danego produktu marki Norton.

Można ustawić opcje automatycznego odnawiania dla programu Norton. Usługa ta zapewnia korzystającym z niej użytkownikom dostęp do aktualizacji i nieprzerwaną ochronę, rok za rokiem. Aby uzyskać informacje na temat automatycznego odnawiania, Usługa automatycznego odnawiania - informacje

Informacje o koncie

Umożliwia wyświetlenie informacji o koncie.

Można zaktualizować informacje osobiste i zapisać zmiany za pomocą opcji Zapisz zmiany.

Hasło programu Norton Management można zmienić w sekcji Zmień hasło. W polu Bieżące hasło należy podać bieżące hasło. W polach Nowe hasło i Podaj ponownie nowe hasło należy podać nowe hasło.

W celu zapisania zmian należy użyć opcji Zaktualizuj hasło.

Dane rozliczeniowe

Umożliwia wyświetlenie danych rozliczeniowych.

Można wyświetlić i zmienić adres rozliczeniowy oraz opcje płatności, takie jak szczegóły karty kredytowej, szczegóły karty płatniczej i szczegóły internetowego konta bankowego.

Do wyboru są następujące opcje:

 • Przejdź do danych rozliczeniowych

  Umożliwia dostęp do danych rozliczeniowych i opcji płatności.

 • Aktualizuj

  Zapisuje zmiany.

 • Usuń dane rozliczeniowe

  Usuwa bieżące dane rozliczeniowe.

  Jeśli użytkownik korzysta z usługi automatycznego odnawiania, firma Symantec zaleca nieusuwanie danych rozliczeniowych.

Preferencje dotyczące poczty e-mail

Umożliwia ustawienie preferencji dotyczących powiadomień przesyłanych pocztą elektroniczną i preferencji osobistych.

Do wyboru są następujące opcje:

 • Preferowany język wiadomości e-mail

  Należy wybrać preferowany język alertów i powiadomień przesyłanych pocztą elektroniczną.

  W niektórych przypadkach język wiadomości e-mail może być inny niż preferowany. Wynika to z tego, że program Norton nie jest obsługiwany w żądanym języku lub obsługa programu Norton nie jest dostępna w danym regionie. W takich przypadkach przesyłane są wiadomości e-mail w języku angielskim.

 • Wysyłaj wiadomości e-mail dotyczące aktualizacji produktów, oferty oraz biuletyny na temat zabezpieczeń

  Tę opcję należy zaznaczyć, aby otrzymywać wiadomości e-mail dotyczące nowych produktów, oferty oraz biuletyny.

 • Wysyłaj wiadomość e-mail, gdy urządzenie jest zagrożone

  Umożliwia skonfigurowanie powiadomień i alertów przesyłanych pocztą elektroniczną. Program Norton Management powiadamia użytkownika, gdy zarządzane urządzenia wymagają uwagi.

  Zaznacz tę opcję, aby program Norton Management wysyłał pocztą elektroniczną powiadomienie, gdy którekolwiek z chronionych urządzeń jest zagrożone infekcją.

Jeśli użytkownik wybrał opcję otrzymywania wiadomości e-mail od firmy Symantec, może ustawić osobiste preferencje personalizacji informacji wysyłanych przez firmę Symantec. Na podstawie podanych szczegółów firma Symantec będzie wysyłać informacje, które odpowiadają zainteresowaniom użytkownika. Konieczne jest podanie szczegółów takich, jak płeć, miesiąc i rok urodzenia, liczba i typy posiadanych urządzeń oraz zainteresowania.

Firma Symantec użyje podanych szczegółów do spersonalizowania wysyłanych użytkownikowi informacji. Firma Symantec nie użyje żadnych informacji osobistych użytkownika do jakichkolwiek celów marketingowych ani nie udostępni tych informacji innym reklamodawcom. Firma Symantec zawsze chroni prywatność użytkownika. Dodatkowe informacje zawierają Zasady ochrony danych osobowych.

W celu zapisania zmian należy użyć opcji Zapisz zmiany.

Historia zamówień

Umożliwia wyświetlenie historii zamówień dotyczących zakupu programu Norton Management.

W przypadku każdego zakupionego programu Norton można sprawdzić datę zamówienia, numer zamówienia i bieżący stan zamówienia. Można kliknąć numer zamówienia, aby wyświetlić pełne zestawienie zamówienia. Można również pobrać i wydrukować fakturę w formacie PDF.

Można również wybrać opcję anulowania zamówienia lub zapisać zamówienie złożone online. Jeśli zamówienie nie zostało potwierdzone, szczegóły zamówienia są wyświetlane w sekcji Szczegóły produktu. Po potwierdzeniu zamówienie jest wyświetlane w historii zamówień. Potwierdzanie zamówienia zakupu złożonego online

Wyświetlanie informacji na temat produktów i usług marki Norton posiadanych przez użytkownika

Usługa automatycznego odnawiania - informacje

Przenoszenie licencji na nowe urządzenie

Program Norton Management - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Czy te informacje były pomocne?

Identyfikator dokumentu: v72806167_NortonM_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 13/05/2014