Inne produkty

Okno główne programu Norton 360 Online - informacje

Okno główne programu Norton 360 Online stanowi interfejs zarządzania zabezpieczeniami. W oknie głównym można uzyskać dostęp do głównych funkcji programu i monitorować wydajność komputera.

Podczas używania komputera program Norton 360 Online monitoruje poziom zabezpieczeń komputera i działań użytkownika przed zagrożeniami i szkodami. Program Norton 360 Online wyświetla stan ochrony komputera w oknie głównym.

W zależności od stanu zabezpieczeń komputera, program Norton 360 Online wyświetla w lewej górnej części okna głównego programu Norton 360 Online stan systemu Bezpieczny, Wymagana uwaga lub Zagrożony. Jeśli wyświetlany jest stan systemu Wymagana uwaga lub Zagrożony, w dolnej części okna głównego kliknij pozycję Napraw teraz, aby wyeliminować wszystkie zagrożenia bezpieczeństwa na komputerze.

Opcje dostępne w oknie głównym stanowią zestawienie najważniejszych problemów z zabezpieczeniami i z wydajnością komputera. Są to:

Zabezpieczenia komputera

Obejmuje wszystkie funkcje dotyczące ochrony przed wirusami i programami typu spyware, funkcje zapory i inne funkcje zabezpieczające.

Tożsamość

Obejmuje ochronę przed wyłudzaniem danych i fałszywymi witrynami internetowymi.

Kopia zapasowa

Obejmuje funkcje tworzenia automatycznych i niestandardowych kopii zapasowych oraz ich przywracania.

Optymalizacja komputera

Oferuje funkcje optymalizacji wydajności, takie jak czyszczenie zbędnych plików i przeprowadzanie czyszczenia rejestru.

W zależności od stanu zabezpieczeń różnych składników komputera, obszary stanu czterech kategorii zabezpieczeń są oznaczone jako Chroniony, Wymagana uwaga lub Zagrożony.

Jeśli wyświetlany jest stan systemu lub kategorii ochrony Zagrożony lub Wymagana uwaga, w dolnej części okna głównego kliknij pozycję Napraw teraz, aby wyeliminować wszystkie zagrożenia bezpieczeństwa na komputerze.

U góry okna głównego programu Norton 360 Online dostępne są również bezpośrednie łącza do najczęściej wykonywanych zadań. Są to:

Zadania

Umożliwia dostęp do okna Zadania w celu wykonywania zadań ogólnych, zadań kopii zapasowej i zadań optymalizacji komputera.

Ustawienia

Umożliwia dostęp do okna Ustawienia w celu konfigurowania ustawień funkcji takich jak Zapora, Ochrona antyspamowa i Kopia zapasowa.

Wydajność

Umożliwia otwarcie okna Wydajność w programie Norton 360 Online.

W oknie Wydajność rejestrowane są chronologicznie wszystkie operacje instalacji, pobierania, optymalizacji, wykrywania, alertów i szybkiego skanowania przeprowadzone na komputerze od chwili zainstalowania programu Norton 360 Online. W oknie tym wyświetlana jest także szczegółowa graficzna reprezentacja wykorzystania procesora i pamięci przez produkt marki Norton.

Pomoc techniczna

Umożliwia dostęp do opcji pomocy technicznej i numeru wersji produktu.

Za pomocą menu rozwijanego Pomoc techniczna można również otworzyć Pomoc online. Pomoc zawiera łącza do informacji ułatwiających wykonanie żądanych zadań. Pomoc online zawiera opis konfiguracji wszystkich funkcji produktu.

Dolna część okna głównego programu Norton 360 Online zawiera aktualne informacje o wirusach i zagrożeniach. Gdy wyświetlany jest stan systemu Zagrożony lub Wymagana uwaga, w części tej automatycznie oferowana jest opcja Napraw teraz, umożliwiająca wyeliminowanie wszystkich problemów naraz.

Dolna część okna głównego programu Norton 360 Online ułatwia wykonanie następujących czynności.

Mapa operacji

Umożliwia dostęp do mapy świata z zaznaczonymi punktami cyberprzestępstw i najnowszych zagrożeń.

Mapa operacji przedstawia miasta świata, w których dochodzi do największej liczby cyberprzestępczych operacji. Miasta te są oznaczone żółtymi kropkami na mapie. Można kliknąć na mapie świata kontynent, aby wyświetlić jego miasta o najwyższej liczbie zagrożeń. Szczegóły na mapie operacji są regularnie aktualizowane za pomocą danych z serwera firmy Symantec. Komputer musi być połączony z Internetem, aby otrzymywać aktualizacje mapy operacji.

Można wyświetlić datę i godzinę ostatniej aktualizacji mapy operacji. Można także użyć łącza Szczegóły mapy, aby zapoznać się z koncepcją mapy operacji.

Gdy użytkownik kliknie łącze Szczegóły mapy, mapa operacji pokaże szereg najnowszych wirusów i zagrożeń, przed którymi produkt chroni komputer. Za pomocą łącza informacje obok każdego elementu można wyświetlić szczegóły tego elementu w oknie nakładki. Można także użyć łącza Wyświetl szczegóły w oknie nakładki, aby dowiedzieć się więcej o zagrożeniu na stronie internetowej firmy Symantec.

Online Family

Umożliwia monitorowanie operacji internetowych dzieci.

Funkcja Norton Online Family jest dostępna tylko w niektórych wersjach programu Norton 360 Online. W takich przypadkach dostęp do opcji funkcji Norton Online Family jest więc niemożliwy.

Gdy użytkownik kliknie ikonę Online Family w oknie głównym, w dolnej części okna głównego programu Norton 360 Online wyświetlane są opcje logowania do programu Norton Online Family. Program Norton Online Family zapewnia zaawansowane metody monitorowania operacji internetowych dzieci.

Za pomocą łącza w dolnej części okna głównego programu Norton 360 Online można skonfigurować konto programu Norton Online Family.

Po skonfigurowaniu konta można zalogować się na nie w dolnej części okna głównego programu Norton 360 Online i sprawdzić operacje internetowe dzieci. W dolnej części okna głównego programu Norton 360 Online wyświetlane są szczegóły takie, jak hasła niedawno wyszukiwane przez dzieci i najnowsze alerty. Po zalogowaniu się można użyć opcji Uzyskaj szczegóły w dolnej części okna głównego programu Norton 360 Online, aby wyświetlić dodatkowe szczegóły w witrynie internetowej programu Norton Online Family.

Safe Web

Umożliwia sprawdzenie bezpieczeństwa witryny internetowej.

Opcja ta jest dostępna tylko w niektórych wersjach programu Norton 360 Online. W niektórych przypadkach dostęp do tej opcji jest więc niemożliwy.

Gdy użytkownik kliknie ikonę Safe Web w oknie głównym, w dolnej części okna głównego programu Norton 360 Online wyświetlane są opcje programu Norton Safe Web.

Za pomocą opcji Sprawdź witrynę w dolnej części okna głównego programu Norton 360 Online można przeanalizować poziomy bezpieczeństwa dowolnej witryny internetowej, którą chce odwiedzić użytkownik. Po wpisaniu adresu witryny internetowej w polu tekstowym i kliknięciu opcji Sprawdź witrynę wyświetlona zostanie ocena tej witryny internetowej według firmy Symantec.

Można również użyć opcji Wyświetl niedawne operacje programu Norton Safe Web w dolnej części okna głównego programu Norton 360 Online, aby wyświetlić najnowszą statystykę programu Norton Safe Web dotyczącą destrukcyjnych witryn i adresów URL. Można także wyświetlić listę nowych destrukcyjnych adresów URL.

U dołu okna głównego do chwili aktywowania usługi wyświetlany jest stan aktywacji. Można użyć opcji Aktywuj teraz w celu aktywacji usługi marki Norton.

Stan programu Norton 360 Online - informacje

Reagowanie na wskaźniki stanu zabezpieczeń

Dostosowywanie ustawień programu Norton 360 Online

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7270714_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/10/2011