Inne produkty

Resetowanie magazynu online

Program Norton Identity Safe umożliwia w razie potrzeby zresetowanie hasła sejfu tożsamości przy użyciu poświadczeń konta Norton Account. Wskutek zresetowania magazynu online bezpowrotnie usunięte zostają wszystkie dane sejfu tożsamości.

Aby zresetować magazyn online:

 1. Otwórz przeglądarkę i przejdź na stronę: https://identitysafe.norton.com

 2. Kliknij pozycję Pobierz i pobierz instalatora programu Norton Identity Safe.

 3. Kliknij dwukrotnie pobrany plik programu Norton Identity Safe.

 4. Kliknij przycisk Uruchom.

 5. Kliknij pozycję Zgadzam się i instaluję w oknie instalacji, aby kontynuować instalację programu Norton Identity Safe w systemie.

  Użytkownicy korzystający z funkcji Norton Community Watch pomagają firmie Symantec w udoskonalaniu metod przeciwdziałania zagrożeniom. Aby dołączyć do programu Norton Community Watch, zaznacz opcję Chcę dołączyć do programu Norton Community Watch u dołu okna.

 6. W oknie Logowanie na konto Norton Account wpisz swój adres e-mail użyty do utworzenia konta Norton Account.

 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. W oknie Logowanie na konto Norton Account wprowadź hasło konta Norton Account, a następnie kliknij pozycję Zaloguj.

 9. W oknie Odblokowanie magazynu online kliknij pozycję Utwórz nowy magazyn.

 10. W oknie Resetowanie magazynu online kliknij pozycję Zresetuj sejf tożsamości.

 11. W oknie Resetowanie magazynu online wprowadź hasło konta Norton Account, aby zresetować skojarzony z nim magazyn online.

  Adres e-mail skojarzony z kontem Norton Account można sprawdzić w polu Adres e-mail.

 12. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk OK.

Program Norton Identity Safe zezwala na trzykrotne wprowadzenie błędnego hasła. Jeśli próby nie powiodą się, program Norton Identity Safe udostępnia opcję zresetowania sejfu tożsamości w oknie Problem z zalogowaniem. Wskutek zresetowania sejfu tożsamości utracone zostaną wszystkie przechowywane dane sejfu tożsamości, takie jak dane logowania, karty i uwagi. W razie utraty hasła sejfu tożsamości nie można go odzyskać. Można jedynie zresetować sejf tożsamości, wskutek czego wszystkie zapisane dane zostaną utracone.

Gdy użytkownik zapomni hasło sejfu tożsamości dla magazynu online, musi podać poświadczenia logowania konta Norton Account w celu zresetowania funkcji Sejf tożsamości.

Tworzenie magazynu online w produkcie zabezpieczającym marki Norton

Zmiana hasła hasła sejfu tożsamości

Hasło i zabezpieczenia - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v71887131_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/07/2012