Inne produkty

Opcje przeglądania - informacje

Opcje przeglądania umożliwiają skonfigurowanie sposobu, w jaki funkcja Sejf tożsamości ma zbierać, przechowywać i wyświetlać dane logowania do odwiedzanych stron internetowych. Funkcję Sejf tożsamości można skonfigurować do wyświetlania kart utworzonych dla witryn internetowych zawierających formularze. Można też skonfigurować ustawienia funkcji automatycznego wypełniania dla witryn internetowych zawierających zagrożenia bezpieczeństwa.

W oknie Opcje przeglądania można skonfigurować następujące opcje:

Wyświetlaj moje dane logowania przy każdych odwiedzinach strony, dla której dostępnych jest wiele danych logowania

Konfiguruje funkcję Sejf tożsamości do wyświetlania danych logowania przy każdych odwiedzinach w witrynie internetowej, w której można podać wiele danych logowania.

Automatycznie podawaj dane logowania, gdy odwiedzam witryny internetowe

Automatycznie wypełnia dane logowania przy przejściu do danej witryny internetowej.

Wyświetlaj moje karty tożsamości przy każdych odwiedzinach strony zawierającej formularz do wypełnienia

Przy każdych odwiedzinach strony internetowej zawierającej formularze do wypełnienia wyświetla karty tożsamości, umożliwiające podanie szczegółów osobistych.

Otwieraj stronę główną sejfu tożsamości na nowych kartach

Umożliwia otwarcie strony głównej sejfu tożsamości na nowej karcie po wybraniu opcji Sejf tożsamości - strona główna.

Zapisuj moje poświadczenia, gdy loguję się do witryn internetowych

Umożliwia zapisanie poświadczeń logowania do odwiedzanych witryn internetowych.

Do konfigurowania wysyłek służą następujące opcje:

  • Tak, zapisuj automatycznie

  • Nie, nigdy nie zapisuj danych logowania

  • Pytaj przed zapisaniem

Ponadto, w celu określenia sposobu reagowania funkcji Sejf tożsamości na witryny internetowe zawierające zagrożenia bezpieczeństwa można użyć opcji Witryny automatycznego wypełniania zawierające zagrożenia bezpieczeństwa. Za pomocą opcji Wyłącz menedżera haseł przeglądarki można również wyłączyć menedżera haseł przeglądarki.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v71885811_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/07/2012