Inne produkty

Nowe dane logowania

Funkcja Sejf tożsamości umożliwia ręczne dodanie danych logowania do strony internetowej za pomocą okna Edycja danych logowania. Opcja Utwórz nowe dane logowania w oknie Edycja danych logowania umożliwia ręczne dodanie danych logowania.

Aby dodać dane logowania do strony internetowej, należy w oknie dialogowym Nowe dane logowania wpisać adres URL strony internetowej, na której mają być używane te dane logowania.

Nazwę strony internetowej należy poprzedzić przedrostkiem http://.

Domyślnie w oknie dialogowym Nowe dane logowania wyświetlany jest adres URL http://. Adres ten można usunąć i dodać żądany adres URL.

Po wpisaniu adresu URL funkcja Sejf tożsamości wyświetla monit o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła danych logowania. Dane logowania można podać ręcznie dopiero po podaniu ich nazwy użytkownika. W razie niepodania nazwy użytkownika funkcja Sejf tożsamości nie zapisze wprowadzonego przez użytkownika adresu URL ani nazwy logowania.

Edycja lub usuwanie danych logowania

Zapisywanie danych logowania

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v71853477_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 08/08/2013