Inne produkty

Hasło i zabezpieczenia

Za pomocą okna Hasło i zabezpieczenia można:

 • Zmienić hasło sejfu tożsamości.

 • Ustawić żądany poziom zabezpieczeń stosowania hasła sejfu tożsamości.

  Hasło sejfu tożsamości

  Umożliwia zmianę hasła sejfu tożsamości i ustawienie nowej wskazówki dotyczącej hasła.

  Bezpieczeństwo hasła

  Umożliwia określenie poziomu zabezpieczeń hasła sejfu tożsamości.

  Dostępne są trzy poziomy zabezpieczeń hasła sejfu tożsamości. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Żądaj hasła na początku każdej sesji logowania

   Powoduje wyświetlanie monitu o podanie hasła sejfu tożsamości przy otwieraniu sejfu tożsamości.

   Firma Symantec zaleca używanie tej opcji, aby dodatkowo zabezpieczyć poświadczenia logowania.

  • Żądaj hasła przed podaniem danych logowania

   Powoduje wyświetlanie monitu o podanie hasła sejfu tożsamości przed automatycznym wypełnieniem danych logowania w każdym formularzu elektronicznym.

   Dla poszczególnych danych logowania można ustawić wymaganie podania hasła sejfu tożsamości przed automatycznym wypełnieniem tych danych.

  • Automatycznie wyloguj z sejfu tożsamości, jeśli jest nieaktywny przez:

   Powoduje automatyczne wylogowanie z sejfu tożsamości po nieużywaniu sejfu tożsamości przez określony czas. Można ustawić okres limitu czasu bezczynności 15, 30 lub 45 minut.

   Opcja ta jest przydatna, jeśli użytkownik często przebywa w miejscu, w którym do komputera mają dostęp inne osoby.

  • Żądaj hasła po wznowieniu ze stanu wstrzymania

   Powoduje wyświetlanie monitu o podanie hasła sejfu tożsamości podczas przejścia systemu ze stanu wstrzymania.

   Ta opcja zapobiega nieuprawnionemu użyciu danych sejfu tożsamości, sprawdzając poprawność hasła sejfu tożsamości po każdym przejściu systemu ze stanu wstrzymania.

   Program Norton Identity Safe wyświetla monit o wprowadzenie hasła sejfu tożsamości jedynie w przypadku, gdy użytkownik zalogował się do magazynu sejfu tożsamości przed przejściem systemu w stan wstrzymania.

  Poprawność hasła sejfu tożsamości trzeba sprawdzić po każdej zmianie poziomu zabezpieczeń profilu na ustawienie mniej bezpieczne niż bieżący poziom zabezpieczeń.

Ustawienia zabezpieczeń - informacje

Dodawanie portfela

Edycja lub usuwanie danych logowania

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v71682543_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 08/08/2013