Inne produkty

Edycja karty tożsamości

Funkcja Edytuj karty tożsamości umożliwia zarządzanie informacjami osobistymi w jednym miejscu. Informacje osobiste to na przykład nazwisko, data urodzin, adres e-mail i dane karty kredytowej

Informacji zapisanych na kartach można używać w następujących celach:

  • Wypełnianie formularzy.

  • Podawanie poufnych informacji bez konieczności ich wpisywania w trybie online.

Dzięki obsłudze sposobów wprowadzania danych bez konieczności ich wpisywania funkcja Sejf tożsamości chroni przed kradzieżą tożsamości przy użyciu programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy.

Na niektórych stronach internetowych stosowane są formularze z polami na dane kart kredytowych lub inne dane osobowe. Menu Magazyn otwarty na pasku narzędzi Norton umożliwia użycie opcji Asystent logowania, umożliwiającą zawiera automatyczne wypełnianie kart utworzonych przez użytkownika. Można wybrać kartę z listy rozwijanej wyświetlanej po kliknięciu opcji Asystent logowania i użyć jej do automatycznego wypełnienia formularzy.

Użytkownik może dodawać, wyświetlać, edytować i duplikować szczegóły każdej utworzonej karty. Kartę można również usunąć, jeśli jest już zbędna.

Dostępne są następujące opcje:

Dodaj kartę

Umożliwia utworzenie nowej karty w sejfie tożsamości.

Można podać dowolną wybraną nazwę karty. W przypadku niepodania nazwy karty funkcja Sejf tożsamości automatycznie poda nazwę karty.

Odblokuj

Umożliwia odblokowanie karty chronionej hasłem.

Funkcja Sejf tożsamości zapewnia dodatkowe zabezpieczenia karty. Nie można edytować, duplikować, usuwać ani wyświetlać zestawienia karty bez podania hasła.

Opcja ta jest wyświetlana tylko w przypadku wybrania opcji Ochrona hasłem podczas tworzenia nowej karty sejfu tożsamości. Po kliknięciu opcji Odblokuj wyświetlane jest okno Sprawdź poprawność hasła sejfu tożsamości. Aby wyświetlić szczegóły karty, użytkownik musi podać hasło sejfu tożsamości magazynu, do aktualnie jest zalogowany.

Edytuj kartę

Umożliwia edycję wybranej karty.

Można wybrać każdą z kart dostępnych z lewej strony okna Karta tożsamości.

Strzałki przewijania w górę lub w dół umożliwiają wyświetlenie listy wszystkich utworzonych kart.

Zduplikuj kartę

Umożliwia zduplikowanie szczegółów już istniejącej karty.

Kartę do zduplikowania można wybrać z listy kart.

Funkcja Sejf tożsamości automatycznie nadaje nowym kartom nazwę Nowa karta, po której następuje następny dostępny numer. Jeśli na przykład ostatnia utworzona karta miała nazwę Nowa karta 4, funkcja Sejf tożsamości nada zduplikowanej karcie nazwę Nowa karta 5.

Można także podać dowolną wybraną nazwę karty.

Usuń kartę

Umożliwia usunięcie istniejącej karty.

Funkcja Sejf tożsamości bezpowrotnie usuwa kartę z listy kart.

Na stronie internetowej zawierającej formularze pasek menu Potrzebna pomoc pod paskiem narzędzi Norton umożliwia użycie kart tożsamości. Żądaną kartę można wybrać z listy zapisanych kart. Można kliknąć opcję Asystent logowania, aby wybrać kartę w celu podania na stronie internetowej szczegółów zapisanych na karcie.

W oknie Asystent logowania można również skopiować wymagane pola z wybranej karty i edytować je. Domyślnie ważne dane, takie jak hasła, numer karty kredytowej i data urodzenia są ukryte. Należy wybrać opcję Pokaż, aby wyświetlić i skopiować dane.

Firma Symantec zaleca wyczyszczenie danych skopiowanych z kart za pomocą opcji Wyczyść schowek.

Dodawanie portfela

Portfel - informacje

Ustawienia przeglądania - informacje

Ustawienia zabezpieczeń - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v71682528_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 08/08/2013