Inne produkty

Błąd: „8505,129"

Aby rozwiązać problem, należy ponownie uruchomić komputer. Jeśli ten błąd będzie nadal wyświetlany, należy sprawdzić ustawienia sieciowego serwera proxy i uruchomić zaawansowane skanowanie w poszukiwaniu potencjalnie niepożądanych aplikacji przy użyciu narzędzia Norton Power Eraser.

KROK 1

Sprawdź ustawienia sieciowego serwera proxy

 1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 2. Wpisz poniższy tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  inetcpl.cpl

  Zostanie otwarte okno Właściwości internetowe.

 3. Na karcie Połączenia kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN.

 4. W oknie dialogowym W oknie ustawienia sieci lokalnej (LAN) upewnij się, że w obszarze Serwer proxy nie są zaznaczone żadne pola wyboru.

 5. Jeśli w obszarze Serwer proxy są zaznaczone jakiekolwiek pozycje, usuń ich zaznaczenie i zaznacz opcję Automatycznie wykryj ustawienia.

  Nieznany adres serwera może oznaczać potencjalne zagrożenie lub niepożądaną aplikację. Na komputerze należy uruchomić skanowanie zaawansowane przy użyciu narzędzia Norton Power Eraser.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli problem nie ustępuje, przejdź do kroku 2.

KROK 2

Uruchom wyszukiwanie niepożądanych aplikacji w narzędziu Norton Power Eraser

 1. Pobierz narzędzie Norton Power Eraser.

 2. Kliknij przycisk Zapisz.

 3. Wybierz lokalizację taką jak Pulpit, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 4. Kliknij dwukrotnie plik NPE.exe, aby uruchomić narzędzie Norton Power Eraser.

  Jeśli zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak lub Kontynuuj.

 5. Przeczytaj umowę licencyjną, a następnie kliknij opcję Zaakceptuj.

 6. W oknie Norton Power Eraser kliknij ikonę Wyszukiwanie niepożądanych aplikacji.

  Po ukończeniu skanowania przez narzędzie Norton Power Eraser wyniki zostaną wyświetlone w oknie Skanowanie niepożądanych aplikacji ukończone.

 7. W oknie Skanowanie niepożądanych aplikacji ukończone kliknij polecenie Odinstaluj obok niepożądanej aplikacji lub paska narzędzi.

 8. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

 9. Po ukończeniu dezinstalacji ponownie uruchom komputer.

  Jeśli problem nadal występuje, zaleca się sprawdzenie obecności niepożądanych pasków narzędzi, które zwykle są dystrybuowane z pewnymi bezpłatnymi programami i mogły zostać zainstalowane na komputerze. Więcej informacji na temat usuwania takich programów przejmujących kontrolę nad przeglądarką zawiera artykuł Usuwanie niepożądanych pasków narzędzi z komputera.

Jeśli to nie zadziała?

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v71552856_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 11/01/2019